Metron möjliggör ännu bättre tjänster och ökar Esbos attraktionskraft

30.11.2022 9.07Uppdaterad: 18.1.2023 6.46
Esbovikens metrostation. Metrotåg i höger.
Metrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik för med sig fem nya stationer i Esbo. Bilden är från Esboviken.Bild: Esbo stad

Det nya avsnittet av Västmetron mellan Mattby och Stensvik öppnas lördag 3.12. Metron för med sig många nya möjligheter till Esbo och ser till att staden förblir livskraftig.

Metron betjänar stadens invånare i form av bättre kollektivtrafikförbindelser och lockar till att bygga nya bostäder och skapa nya tjänster, arbetstillfällen och innovationscentrum intill spåren.

”Vi bygger inte bara metron, utan också allt som blir möjligt i och med den”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Ett exempel på möjligheter som metron innebär är tävlingen om den europeiska innovationshuvudstaden (iCapital), där Esbo nått finalplats tillsammans den Marseille och Valencia. Vinnaren utlyses 7.12.

”Metron har gjort det möjligt för vetenskapssamfundet i Otnäs och Aalto-universitetets campus att utvecklas – och på det bygger Aalto-universitetets, Teknologiska forskningscentralen VTT:s, företagens och stadens gemensamma innovationsberättelse”, säger Mäkelä.

När metrotrafiken till Stensvik börjar kommer man allt bättre med metron till bland annat de mångsidiga kultur- och idrottstjänsterna i Esbo. Metron kör folk från Esbo till Helsingfors, men också från Helsingfors till Esbo.

Samtidigt ändrar metron också den interna trafiken i Esbo. Spåren kopplar samman Esbovikens storområde med bland annat Kägelviken och Otnäs, där många arbetar och studerar.

Metrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik för med sig fem nya stationer i Esbo: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Tjänsterna i Esbovikens område blir allt bättre tillgängliga för användarna. Det nya köpcentret Lippulaiva öppnade i Esboviken i mars. Nya Lippulaiva, som Citycon låtit bygga, är två gånger större än sin föregångare som revs 2017. Esbovikens metrostation och den nya bussterminalen ligger i samband med Lippulaiva. Med metron kommer man praktiskt också till Esbovikens idrottspark.

Esbovikens centrum är ett av de viktigaste utvecklingsmålen i Esbo. Målet på lång sikt är ett kompakt och livligt stadscentrum som förenar urbant boende och rikliga tjänster.

Det avsnitt av Västmetron som sedan tidigare är i bruk (mellan Gräsviken och Mattby) har haft en stor betydelse för Esbo. Metrospåret lockar företag och innovationskluster. Metron har också en stor inverkan på hur det internationella campuset i Otnäs utvecklas.

Byggandet invid metron fortsätter i flera år

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i området kring det nya metroavsnittet att öka med ungefär 22 000 personer före år 2031. I och med metron uppstår det helt nya bostadsområdet Finno i Esbo.

De redan byggda bostadsområdena i metrostationernas omgivning blir tätare. Det gamla industriområdet Stenbruket på norra sidan av Västerleden blir en central del av Stensvik. Stenbruket utvecklas till ett urbant område för boende, studier och arbetsplatser. Området kommer att omfatta den nationellt och internationellt unika innovationskoncentrationen Cleantech Garden för bioekonomi och cirkulär ekonomi.

”Byggandet slutar inte när det nya avsnittet av metron blir färdig, utan det kommer att pågå i flera år. En del av projekten byggs redan, medan andra ännu är i planeringsskedet”, säger Esbo stads stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

Metron möjliggör en hållbar urbanisering långt in i framtiden, både mer tanke på ekonomi och miljö. De tätt bebyggda stationsomgivningarna och småhusområdena som omgiver dem erbjuder möjligheter till olika slags boende för invånare i alla åldrar. Metron, som byggts under jord, gör det möjligt att utnyttja markområden ovanpå jord på ett effektivt sätt .

  • Stadsutveckling
  • Innovationsarbete
Hela Esbo