Konstarbete hämtade glädje till funktionshinderservicens verksamhetscenter

24.11.2022 12.33Uppdaterad: 28.11.2022 8.11

Hösten 2022 arbetade konstnären Elina Laitinen på verksamhetscentren med personer med funktionshinder. På morgnarna ledde hon självständigt separata smågrupper och genomförde konstverkstäder som en del av den normala eftermiddagsverksamheten. I verksamhetscentren fick alla delta i skapandet av konst utifrån sina egna premisser.

Konstnären Elina Laitinen arbetade varannan vecka vid Kungsvägens och Rilax verksamhetscenter 15.8-11.11.2022. Det är viktigt för Laitinen att konst är tillgänglig och hon arbetar gärna med olika gemenskaper. Konstnären bekantade sig till en början med båda verksamhetscentren och utarbetade utifrån detta en tidtabell och struktur för konstarbetet som lämpar sig för verksamhetscentrets invånare.

På förmiddagarna upprepades konstgrupperna med ett litet antal deltagare, i vilka sammanlagt 21 klienter deltog. Man strävade efter att välja sådana personer till konstgrupperna som inte nödvändigtvis annars så lätt kunde komma åt bildkonst och med vilka konstnären kunde arbeta utan personalens hjälp. I konstgrupperna testades många tekniker. Efter de första försöken fick deltagarna själva bestämma vilken teknik de ville använda. Att måla var populärt, och detta gjordes mycket.

"I de små konstgrupperna fick var och en i lugn och ro fördjupa sig i sina egna aktiviteter. Jag gav handledning vid behov. Ibland fick den lugna och skapande stämningen mig också att måla och teckna. Nästan alla kan måla och det erbjuder en direkt väg till att uttrycka sig på ett självständigt sätt", berättar Laitinen.  

På eftermiddagarna fick klienterna delta i gruppverksamheten enligt eget intresse. De konstverkstäder som ordnades i grupperna på eftermiddagarna var snabba, men gav givande insikter i en värld där man får utrycka sig i bild. Vid planeringen av verksamheten strävade man efter att beakta klienternas varierande förmåga att delta. Personalens aktiva deltagande gjorde det möjligt ordna lyckad verksamhet med större grupper.

När deltagarna tillfrågades om vad som var roligt i konstgrupperna nämner flera att det bästa av allt var att göra tofsar. ”Det bästa var när man får vara i konstgruppen och bara rita. Man får vara tyst", sammanfattade en deltagare.

Elina Laitinen

Konstnären och kläddesignern Elina Laitinen är en prisbelönt kläddesigner och konstnär vars verk har visats på flera utställningar i Finland och utomlands. Konstarbetet vid Kungsvägens och Rigalaxens verksamhetscenter möjliggjordes av Esbo kulturväsendets projektstipendium. Laitinens arbete vid centren hade planerats från och med våren 2020 och projektet kunde genomföras hösten 2022. Hon har tidigare fungerat som konstnär bland annat på daghem i Helsingfors och i funktionshinderservicens verksamhet under dagtid i Lahtis.