Hjärtliga gratulationer till höstens studenter!

9.11.2022 9.48Uppdaterad: 10.11.2022 11.15

Gymnasiernas studentfester firas lördagen den 3.12.2022

Hjärtliga gratulationer till de nya studenterna!

Åtminstone 251 studenter tar examen från Esbo stads gymnasier den här hösten. Antalet kommer i verkligheten att ännu öka, då en del av examinanderna slutför de kurser som de ännu har på hälft och slutför sin examen.

En del av gymnasierna har publicerat de examinanders namn som gett sin tillåtelse, på sina webbsidor. Länkar till sidorna finns på denna webbsida:

Esbos gymnasier

  • Gymnasieutbildning
  • Fostran och lärande