Genom samarbete säkerställs en trygg överföring av serviceproduktionen till välfärdsområdet

30.11.2022 13.01

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet den 1 januari 2023. I Västra Nyland är genomförandet av överföringen en exceptionellt utmanande process eftersom välfärdsområdets administrativa strukturer i stor utsträckning byggs upp som nya lösningar och tidtabellen är snäv.

Överföringen av serviceproduktionen är ett omfattande och unikt projekt för både den överlåtande och den mottagande parten. Ett gemensamt mål för Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde är att en trygg övergång orsakar så få avvikelser och störningar som möjligt för dem som använder tjänsterna och kunderna samt för de anställda.

Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde undertecknade ett avtal om samarbete, arbetsfördelning och beredskap för en trygg överföring av serviceproduktionen. Överföringen har beretts i samarbete mellan Esbo stad och välfärdsområdet ända sedan lagstiftningen trädde i kraft.

– Att sörja för invånarna i deras vardag är ett gemensamt mål för oss. Det är av största vikt att vi lyckas genomföra övergången så att tjänsterna kan tryggas och samarbetet etableras. Ändringen kräver mycket av båda organisationerna. För att lyckas krävs framför allt god beredskap och ett nära samarbete, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

– I Västra Nyland har välfärdsområdet byggts nästan från noll, vi har till exempel inte haft ett sjukvårdsdistrikt som kan utvidgas till en regional aktör. Därför är samarbetet med staden och ett starkt partnerskap av yttersta vikt för oss. Vi tar gärna emot allt stöd för att genomföra en smidig övergång och för att möjliggöra invånarnas och de anställdas välfärd, berättar Västra Nylands välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

Esbo stad har kring 15 000 anställda. Ungefär 4 500 anställda övergår från Esbo stad till välfärdsområdet. Västra Nylands välfärdsområde är från och med den 1 januari 2023 en arbetsplats för över 9 000 experter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från den 1 januari 2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Västra Nyland har 475 000 invånare. 

  • Välfärdsområde