Yhteistyöllä varmistetaan palvelutuotannon turvallinen siirto hyvinvointialueelle

30.11.2022 12.56

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuun siirto kunnilta hyvinvointialueelle toteutetaan 1.1.2023. Länsi-Uudellamaalla siirtymän toteutus on poikkeuksellisen haastava prosessi, koska hyvinvointialueen hallinnolliset rakenteet rakennetaan pitkälti uusina ratkaisuina ja aikataulu on tiukka.

Palvelutuotannon siirto on mittava ja ainutlaatuinen hanke sekä luovuttavalle että vastaanottavalle osapuolelle. Espoon ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisenä tavoitteena on, että turvallisesta siirtymästä aiheutuu mahdollisimman vähän poikkeamia ja häiriöitä palvelujen käyttäjille ja asiakkaille sekä työntekijöille.

Espoo ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä, työnjaosta ja varautumisesta turvallisen palvelutuotannon siirtoon. Siirtoa on valmisteltu yhteistyössä Espoon kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa lainsäädännön voimaanastumisesta saakka.

- Asukkaista ja heidän arjestaan huolehtiminen on meille yhteinen tavoite. On ensisijaisen tärkeää, että saamme siirtymän toteutettua niin, että palvelut saadaan turvattua ja yhteistyö vakiinnutettua. Muutos vaatii molemmilta organisaatioilta paljon. Onnistuminen edellyttää ennen kaikkea hyvää varautumista sekä tiivistä yhteistyötä, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

- Länsi-Uudellamaalla hyvinvointialuetta on rakennettu liki tyhjältä pöydältä, meillä ei ole ollut vaikkapa sairaanhoitopiiriä, jota laajentaa alueelliseksi toimijaksi. Siksi yhteistyö kaupungin kanssa ja hyvä kumppanuus ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Otamme mielellämme vastaan kaiken tuen sujuvan siirtymän toteuttamiseen ja asukkaiden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin mahdollistamiseksi, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Espoon kaupungilla työskentelee noin 15 000 henkilöä. Espoosta hyvinvointialueelle siirtyy noin 4 500 työntekijää. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on 1.1.2023 alkaen yli 9 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaisen työpaikka.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Länsi-Uudellamaalla asuu 475 000 asukasta.

  • Hyvinvointialue