Esbo stads traditionella självständighetsfest för sjätteklassare ordnas den första december 

24.11.2022 11.11Uppdaterad: 1.12.2022 17.35
Elevernas fötter när de dansar.
Bild: Taru Turpeinen

Efter två år av distansfirande, firar sjätteklassarna i Esbo i år självständigheten tillsammans på traditionsenligt vis. I år firas förutom det 105-åriga Finland också jubileumsåret, Esbo 50 år som stad.

Självständighetsfesten för sjätteklassarna i Esbo ordnas enligt tradition i början av december. Festen ordnades första gången år 2017, då Finland fyllde 100 år. Efter två år av firande på distans, ordnas festen i år den 1.12.2022 på Opinmäki campus. 

Under dagen ordnas tre fester. I festerna deltar sammanlagt nästan 4 000 elever och deras lärare. Festen inleds med en gemensam skål, och sedan hälsas eleverna välkomna av stadens representanter. I programmet ingår också festtal och dans till musik av Beväringsmusikkårens orkester. Gästerna sjunger också tillsammans Vårt land på svenska och finska.  

Jubileumsåret Esbo 50 år som stad uppmärksammas

Förutom självständigheten firar eleverna också Esbos 50-års jubileumsår, Esbo 50 år som stad. Som en del av programmet gör eleverna elevarbeten med temat ”Mitt Esbo” som inspirerats av jubileumsåret. Under festen sjungs även sången “Tillsammans är vi mera”, som har komponerats för Esboskolorna i äran av jubileumsåret. 

– Målet för jubileumsåret har varit att föra människor samman. Under dessa tider är det speciellt viktigt, då det i världen händer mycket sådant, som oroar barn och unga. Det är fint, att vi efter coronarestriktionerna kan fira tillsammans. Tillsammans lyckas vi bäst, sammanfattar stadsdirektör Jukka Mäkelä som hälsar sjätteklassarna välkomna till festen.

Efter två år av specialarrangemang, får sjätteklassarna i år samlas för att fira tillsammans, främja den sociala gemenskapen bland sjätteklassarna i Esbo, och dansa till tonerna av levande musik. 

Festen ordnas i samarbete mellan Esbo stad och Beväringsmusikkårens orkester.  

– Förra gången Beväringsmusikkåren fick vara med och ordna festen på plats på Opinmäki campus var år 2019. De två senaste åren har festen ordnats på distans, så det ska bli roligt att åter få fira Finlands självständighet och det femtioåriga Esbo tillsammans, säger Tuomas Puranen, informatör för Försvarsmaktens beväringsmusikkår.  

Vi önskar att representanter för media anmäler sig i förväg.

Bild: Taru Turpeinen

Kontaktuppgifter

Marika Tuominen

Kommunikationsspecialist+358 40 6394362

Finsk grundläggande utbildning

Tuomas Puranen

Informatör +358 29 9442625

Beväringsmusikkårens orkester

  • Fostran och lärande
  • Grundskola