Esbo stad förbereder sig på att sälja tre brandstationsfastigheter

25.11.2022 13.35

Esbo stad förbereder sig på att sälja Centralbrandstationen samt brandstationerna i Alberga och Mikkelä jämte fastigheter och byggnader till dotterbolag som grundats och ägs i sin helhet av Specialplaneringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter. Orsaken till beredning av affären är social- och hälsovårdsreformen i och med vilken räddningsverksamheten överförs till välfärdsområdena vid årsskiftet. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 28 november.

Esbo stad har förberett försäljningen av brandstationsfastigheterna under sommaren och hösten 2022. Staden fick fyra anbud på fastighetshelheten, varav Specialplaneringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter valdes ut som bästa anbudsgivare.

Det villkorat undertecknade köpebrevet träder i kraft när stadsstyrelsens jakande beslut vinner laga kraft. Fastigheternas skuldfria köpeskilling är cirka 30,8 miljoner euro,

Hyresavtalet överförs till Västra Nylands välfärdsområde 2023.

Västra Nylands räddningsverks verksamhet överförs till Västra Nylands välfärdsområde i början av 2023. Samtidigt överförs hyresavtalet för brandstationsfastigheterna till det nya välfärdsområdet. Om affären genomförs, gäller hyresavtalet 20 år, och därefter har hyresgästen möjlighet att förlänga hyrestiden två gånger med fem år.

Den nya hyresvärden svarar för totalrenoveringen och förnyelsen av fastigheterna med undantag av användarens specialutrustning. Hyresvärden svarar också för att ordna underhållet.

Trots försäljningen av brandstationsfastigheterna fortsätter Västra Nylands räddningsverks verksamhet som den är, och för användarens del sker inga förändringar, eftersom underhållsansvaret förblir i huvudsak oförändrat.

Försäljningen av brandstationsfastigheterna och byggnaderna samt uthyrningen av lokaler från den nya ägaren är åtgärder i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad (TakE) som godkänts av stadsfullmäktige.