Espoon kaupunki valmistautuu myymään kolme paloasemakiinteistöä

24.11.2022 12.54Päivitetty: 24.11.2022 14.28
Espoon keskuspaloasema
Kuva: Kuvio Oy

Espoo valmistautuu myymään Keskuspaloaseman sekä Leppävaaran ja Mikkelän paloasemat kiinteistöineen ja rakennuksineen Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen perustamille ja kokonaan omistamille tytäryhtiöille. Kaupan valmistelun taustalla on sote-uudistus, jonka myötä pelastustoiminta siirtyy vuoden vaihteessa hyvinvointialueille. Kaupunginhallitus sekä tila- ja asuntojaosto käsittelevät asiaa kokouksissaan 28.11.

Espoo on valmistellut paloasemakiinteistöjen myyntiä kesän ja syksyn 2022 aikana. Kaupunki sai kiinteistökokonaisuudesta neljä tarjousta, joista Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt valikoitui parhaaksi tarjoajaksi.

Ehdollisena allekirjoitettu kauppakirja astuu voimaan, kun kaupunginhallituksen hyväksyvä päätös saa lainvoiman. Kiinteistöjen velaton kauppahinta on noin 30,8 miljoonaa euroa.

Vuokrasopimus siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 2023

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toiminta siirtyy vuoden 2023 alussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Samalla paloasemakiinteistöjen vuokrasopimus siirtyy uudelle hyvinvointialueelle. Kaupan toteutuessa vuokrasopimus on 20-vuotinen ja sen jälkeen vuokralaisella on mahdollisuus jatkaa vuokra-aikaa viiden vuoden jaksoissa kaksi kertaa.

Uusi vuokranantaja vastaa kiinteistöjen peruskorjauksista ja uusimisista lukuun ottamatta käyttäjän erikoislaitteita. Ylläpidon järjestämisestä vastaa niin ikään vuokranantaja.

Paloasemakiinteistöjen myynnistä huolimatta Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu nykyisellään eikä muutoksia käyttäjän osalta tapahdu ylläpitovastuiden jatkuessa pääosin entisellään.

Paloasemakiinteistöjen ja rakennusten myynti ja uudelta omistajalta tilojen vuokraaminen ovat valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo (TakE) -ohjelman mukaisia toimia.