Endast lite legionellabakterier i bubbelpooler och varmbassänger i huvudstadsregionen

29.11.2022 13.58

Förekomsten av legionellabakterier i bubbelpooler och varmbassänger utreddes i Esbo, Helsingfors, Vanda och Mellersta Nyland år 2022. Under projektet hittades legionellabakterier i ett av proven.

Projektet hade som mål att kartlägga förekomsten av legionellabakterier i bubbelpooler och varmbassänger. För närvarande undersöks inte förekomsten av legionellabakterier i bassängvatten regelbundet och det finns inte någon omfattande information av förekomsten av dem i simbassänger.

Sammanlagt togs 32 prover på 23 olika platser. Av bassängerna ligger tretton i Helsingfors, tio i Esbo, sju i Vanda och två i Mellersta Nyland. Proverna togs i bubbelpooler och allaktivitetsbassänger i simhallar och bassänger i andra allmänna lokaler.

Legionellabakterier observerades i endast ett av proverna, som kom från Vanda. Vid ett senare kontrollprov observerades inte bakterier längre.

Projektet aktualiserades på grund av EU:s direktiv om dricksvatten, som trädde i kraft 2021, och som nu verkställs i Finland. Direktivet styr användningen av allt slags vatten som är avsett att användas av människor och det ställer nya krav bland annat med tanke på tillsyn av förekomsten av legionellabakterier.

Problem kan motverkas om man regelbundet använder och underhåller vattensystemen samt med rätt vattentemperaturer

Legionellabakterierna kan föröka sig i vatten- och luftkonditioneringssystem och spridas i luften via aerosoler. Vanligtvis orsakar legionellabakterier en infektion när en människa andas in aerosoler som innehåller legionellabakterier. Symtomen vid legionellos varierar från en mild eller symtomfri luftvägsinfektion till livsfarlig lunginflammation. Risken för att insjukna i lunginflammation ökar till exempel vid hög ålder, rökning eller underliggande sjukdomar som försämrar motståndskraften. Legionellos smittar inte mellan personer.

Bubbelpooler och bassänger med system som sprutar vatten är riskabla med tanke på legionellabakterier, eftersom det bildas rikligt med aerosoler i dem.

Problem som orsakas av legionella kan motverkas genom att man använder vattensystemen samt underhåller och rengör dem regelbundet. Låt inte vattnet stå i rören och om delar av ett vattensystem inte används borde de tas ur bruk. Det är också viktigt att vattnets temperatur ligger på rätt nivå: varmvattnet borde vara 55–65 grader och kallvattnet högst 20 grader. Då bassängvattnet innehåller tillräckligt med klor kan legionellabakterierna inte föröka sig lika snabbt.

Hela Esbo