Legionellabakteereja esiintyy pääkaupunkiseudun pore- ja lämminvesialtaissa vain vähän

29.11.2022 13.49

Pore- ja lämminvesialtaiden legionellabakteerien esiintymistä selvitettiin Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla vuonna 2022. Projektissa legionellabakteereja löydettiin yhdestä näytteestä.

Projektin tavoitteena oli kartoittaa legionellabakteerien esiintyvyyttä porealtaissa ja lämminvesialtaissa. Tällä hetkellä legionellabakteereja ei tutkita säännöllisesti allasvesistä eikä niiden esiintyvyydestä uima-altaissa ole kattavaa tietoa. 

Näytteitä otettiin yhteensä 32 kappaletta 23 eri kohteesta. Altaista 13 oli Helsingistä, kymmenen Espoosta, seitsemän Vantaalta ja kaksi Keski-Uudeltamaalta. Näytteitä otettiin uimahallien ja muiden yleisten allastilojen porealtaista ja monitoimialtaista.  

Vain yhdessä Vantaalla otetussa näytteessä todettiin legionellabakteereja. Uusintanäytteessä niitä ei enää todettu. 

Projekti oli ajankohtainen liittyen vuonna 2021 voimaan tulleeseen EU:n juomavesidirektiiviin, jonka toimeenpano Suomessa on käynnissä. Direktiivissä säädellään kaikkea ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä ja asetetaan uusia vaatimuksia muun muassa legionellabakteerien valvontaan. 

Haittoja voi ehkäistä vesijärjestelmien säännöllisellä käytöllä ja huollolla sekä oikealla veden lämpötilalla 

Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesi- ja ilmastointijärjestelmissä ja levitä ilmaan aerosolien avulla. Legionella aiheuttaa yleisimmin infektion, kun henkilö hengittää legionellabakteereja sisältävää aerosolia. Legionelloosin taudinkuva vaihtelee lievästä tai oireettomasta hengitysinfektiosta hengenvaaralliseen keuhkokuumeeseen. Keuhkokuumeeseen sairastumisen riskiä lisäävät esimerkiksi korkea ikä, tupakointi ja elimistön puolustuskykyä heikentävät perussairaudet. Legionelloosi ei tartu henkilöstä toiseen. 

Porealtaat ja vesisuihkuja sisältävät altaat ovat legionellan suhteen riskikohteita runsaan aerosolien muodostumisen takia. 

Legionellan aiheuttamia haittoja voidaan torjua vesijärjestelmissä käyttämällä, huoltamalla ja puhdistamalla järjestelmiä säännöllisesti. Veden seisomisen putkistoissa tulee olla mahdollisimman vähäistä ja käyttämättömät vesijärjestelmien osat tulisi poistaa käytöstä. Myös oikealla veden lämpötilalla on merkitystä. Lämpimän veden lämpötilan olisi hyvä olla 55–65 astetta ja kylmän veden lämpötilan korkeintaan 20 astetta. Allasveden riittävä klooripitoisuus hillitsee legionellojen kasvua. 

Koko Espoo