Den nya planen för småbarnspedagogik för den finskspråkiga småbarnspedagogiken har publicerats

30.11.2022 7.00Uppdaterad: 30.11.2022 8.41
Tre barn vid daghemmet Tuomarilan päiväkoti undersöker tillsammans ett pyssel som läraren håller i.
Bild: Olli Urpela

Esbo stads nya plan för småbarnspedagogik för den finskspråkiga småbarnspedagogiken har publicerats. Den nya planen för småbarnspedagogik trädde i kraft i början av augusti.

Lagen om småbarnspedagogik och Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som utfärdas av Utbildningsstyrelsen, förnyades i början av augusti. Till följd av detta har vi i Esbo uppdaterat den kommunala planen för småbarnspedagogik. Den nya planen för småbarnspedagogik togs i bruk den 1 augusti 2022.

Läs mer på finska nedan.

  • Småbarnspedagogik