Beställa sjukvårdsartiklar senast 2.12.2022

15.11.2022 7.33Uppdaterad: 16.2.2023 6.56

Utdelningen av sjukvårdsartiklar och lagrets verksamhet har avbrott 12.12–31.12.2022. Under den tidsperioden kan vi inte ta emot beställningar av vårdartiklar och lagret skickar inte heller ut vårdartiklar. Vi rekommenderar att alla ser till att deras vårdartiklar räcker till fram till januari 2023.

Esbo stads dataprogram för ekonomiadministration byts ut mot ett nytt program, som tas i bruk 1.1.2023.  Samtidigt sker övergången till Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet.  Detta påverkar stadens anskaffning av förnödenheter och enheternas verksamhet i slutet av året.

Utdelningen av sjukvårdsartiklar och lagrets verksamhet har avbrott 12.12–31.12.2022. Under den tidsperioden kan vi inte ta emot beställningar av vårdartiklar och lagret skickar inte heller ut vårdartiklar.

Avbrottet påverkar inte de beställningar som görs direkt till leverantörerna och om detta har du vid behov fått en separat anvisning av vårdartikelsenheten.

Vi rekommenderar att alla ser till att deras vårdartiklar räcker till fram till januari 2023.

Eventuella beställningar av fler vårdartiklar ska göras senast vecka 48, så att vi hinner behandla och skicka ut alla beställningar från lagret i tid.

Vi tar emot beställningar på webben fram till 2.12.2022. Efter det stängs tjänsten. Den öppnar igen 1.1.2023.

Vårdartikelenhetens personal ger råd och handledning 5.12–31.12.2022 per telefon på tfn +358 9 81642458 mån–fre kl. 9–11. Vi använder ett system för återuppringning och ringer upp dig samma dag.

Vid nödfall kan du kontakta den enhet där du får vård.

Vi beklagar den olägenhet som avbrottet medför.

Läs mera om sjukvårdsartiklar och beställning från vårdartikelenhetens webbsida.  

  • Hälsostation