Stadsdirektören tackade stadsdelsföreningar med kaffeservering

4.10.2022 11.35

Stadsdirektörens kaffeservering som tack till stadsdelsföreningarna ordnades 29.9 i det nya och fina Lippulaivabiblioteket. Evenemanget började med en presentation av biblioteket. Under presentationsrundan berättades att biblioteket planerats i samarbete med invånarna så att det ser naturnära ut. Dessutom är biblioteket till stor del byggt av återvunnet material. Efter rundan serverades kaffe i bibliotekets kök, varefter deltagarna fick lyssna på en föreställning av sångensemblen Lume.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä tackade stadsdelsföreningarna för att de är goda partner. I den nya modellen för invånarverksamhet har stadsdelsföreningarna blivit Esbo stads hederspartner. Föreningarna är viktiga partner då man bygger upp delaktighet och tillit samt förmedlar information. Vad hederspartnerskapet kommer att innebära ska nu diskuteras närmare tillsammans med stadsdelsföreningarna.

Under evenemanget uppstod en livlig diskussion om ämnen som är viktiga för olika bostadsområden, bland annat hur man ska klara de utmaningar den kommande vintern ställer. Representanter för de områden som ligger längre ut från stadscentrumen uttryckte oro över de långa avstånden till stadens tjänster.

Slutligen överlämnades Finlands Egnahemsförbunds vimpel till stadsdirektören, till ära av samarbetet under Esbo stads 50-årsjubileumsår och Finlands Egnahemsförbunds 75-årsjubileumsår. Marju Silander och Ari Rehnfors från Finlands Egnahemsförbundet gav vimpeln till stadsdirektören.

An English version of this article will follow in October.

  • Esbo för alla
  • Tjänster