Servicekartans tjänster för cirkulär ekonomi utökas till Esbo och Vanda – lägg till din information på Servicekarta

6.10.2022 4.49Uppdaterad: 6.10.2022 11.31

På huvudstadsregionens servicekarta finns en ny helhet som heter Cirkulär ekonomi. Servicehelheten omfattar nästan 300 tjänster för cirkulär och delningsekonomi i området. Största delen av tjänsterna är reparations- och servicetjänster samt butiker som säljer begagnade saker och återvinningsprodukter. Servicekartans tjänster för cirkulär ekonomi utvecklas ständigt och man önskar få med fler företag och aktörer på kartan. Målet är att göra det lättare att hitta tjänster och att främja cirkulär ekonomi i invånarnas vardag.

På huvudstadsregionens Servicekarta på palvelukartta.espoo.fi/sv/(extern länk) hittar du med sökordet ”cirkulär ekonomi” nu bland annat loppmarknader, butiker som säljer produkter tillverkade av återvunna material, lånetjänster för biblioteksobjekt och -apparater, försäljningsställen för svinnmat, hyres- och reparationstjänster samt lokaler och fordon för delad användning.  

Tjänsterna för cirkulär ekonomi inkluderar både tjänster som företag erbjuder och stadens egna tjänster. De aktörer och företag som är utmärkta på kartan tillämpar cirkulär ekonomi och delningsekonomi i sin verksamhet samt främjar hållbara levnadssätt.  

Fler företag och aktörer efterlyses  

Helsingfors, Esbo och Vanda strävar efter koldioxidneutralitet före år 2030. Ett sätt att bidra till detta mål är att främja cirkulär ekonomi.  

Tjänster för cirkulär ekonomi erbjuds redan, och invånarna är intresserade av mer hållbara levnadssätt. Tjänsterna borde dock vara lättare att hitta. Servicehelheten Cirkulär ekonomi på Servicekartan svarar på detta behov samt hjälper tjänster och invånare att hitta varandra.  

Servicekartans tjänster för cirkulär ekonomi utvecklas ständigt och man önskar få med fler företag och aktörer på kartan. Företag inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi som främjar hållbara levnadssätt kan anmäla sig till Servicekartan med anmälningsblanketten på webbplatsen Stadsplattform(extern länk). Med samma blankett kan man också uppdatera uppgifter som lämnats in tidigare. Alla uppgifter kontrolleras före publicering. 

Den cirkulära ekonomin och delningsekonomin förnyar vårt sätt att konsumera  

Grundidén med cirkulär ekonomi är effektiv användning av resurser. Naturresurser används sparsamt, produkter och material hålls i cirkulation så länge som möjligt samt mängden svinn och avfall från produktion och konsumtion minimeras. Inom delningsekonomi baserar sig konsumtionen inte på ägande, utan på delning. Grundtanken med delningsekonomi är effektivare användning av varor, lokaler och tjänster genom att gå från ägarskap till nyttjanderätt, hyrning, utlåning och gemensam användning.  

Laura Kontiala

Specialist040 636 9616
  • Hållbar utveckling