Vännernas gemensamma sommarföretag lyfte fram både egna och andras starka sidor

26.9.2022 13.07

Gymnasisterna Sisi, Linnea och Teresa gick med i programmet Sommarföretagare för att utveckla sin gemensamma idé för ett företag. De hade som mål att själva skapa ett roligt sommarjobb. Erfarenheten lärde dem mycket om dem själva och om att arbeta som ett team och fick dessutom dem att se positivt på möjligheten att jobba som företagare också i framtiden.

- Det känns som ett familjeföretag, skrattar gymnasisterna Sisi Lin, Linnea Pernu och Teresa Tulander, då de får frågan hur det känns att bilda företag tillsammans med bästisarna.

De tre bor på olika håll i Esbo och lärde känna varandra i skolan Espoon kristillinen koulu. De valde olika gymnasium, men tappade inte kontakten. När Linnea fick höra om programmet för sommarföretagare, som ordnades av Esbo stad och Ekonomi och ungdom TAT, berättade hon genast om möjligheten för sina kompisar. För Linnea som kommer från en företagarfamilj kändes tanken om att bli företagare naturlig och de två andra var också lätta att locka med. Beslutet om att söka till programmet med en gemensam företagsidé föddes snabbt och spontant.

- Vi tänkte inte speciellt länge. Vi funderade vad som kunde vara roligt att göra på sommaren och vad det kunde finnas efterfrågan på. Vi alla har djur, så tanken om att ta hand om sällskapsdjur föddes lätt tillsammans.

De unga företagarna tog slutligen inte bara hand om sällskapsdjur utan också om växter. Företaget fick namnet Juuret ja hännät (rötter och svansar).

 

Att uppmuntra och dela med sig av sina starka sidor

 

De unga företagarna lyckades få en plats i sommarföretagarprogrammet trots att de först hamnade på reservplats.

- Vi var ivriga, eftersom ingen av oss lyckades få ett sommarjobb i år.

Sen började det egentliga arbetet med att planera företagsverksamheten. På företagarkursen, som ingår i programmet, behandlades entreprenörskap mångsidigt och på bred front. De unga ville dock ha praktisk hjälp med just sitt företagarskap. De fick stöd av både en mentor och på FöretagsEsbo.

- De förklarade tydligt hur vi ska göra och vi fick till exempel klart för oss vilken företagsform det lönar sig för oss att välja. 

Efter den första inspirationen visade det sig vara mer arbetsdigert än vi trott att planera och starta ett företag och vi var tvungna att planera arbetet kring våra andra sommarplaner.

- Vi blev tvungna att lära oss schemalägga saker och få saker gjorda utan yttre mål och tidsfrister. När någon blev trött eller irriterad uppmuntrade vi varandra. Det skulle ha varit mycket svårare och tyngre att göra det här ensam.

De unga företagarna ser mycket gott i att jobba tillsammans.

- Det är inte möjligt att dra nytta av de andras starka sidor om man är ensam. När vi är tre hittar vi olika synvinklar och kan dela våra idéer med varandra. Vi har inte varit tvungna att tvista, utan vi har nästan som av sig själv valt att vända mot samma håll. 

Rollfördelningen mellan de tre gick naturligt. Linnea, som är intresserad av kreativitet och det visuella, ritade en logotyp och reklamer, medan Teresa fungerade som kontaktperson med mentorn och med andra instanser. Siri fick märka att hon skapade ordning och reda ur de andras idéer.

- Jag har i allmänhet varit den som lyssnar, men nu lärde jag mig att föra fram min åsikt i teamet och berätta om vår idé för till exempel andra sommarföretagare.

 

Att uppnå små mål kändes belönande

 

Hur är det då med de dåliga sidorna i att vara företagare tillsammans?

- Då man sköter ett företag tillsammans med vännerna blir det ibland ingen skillnad på arbete och annan samvaro, så pressen att få saker att framskrida saknas.

De unga tackar sin mentor Mia Kilpinen, som hjälpte dem att ställa upp små, realistiska mål, såsom att öppna e-postkonton och konton i sociala medier och planera faktureringen.

- Mia gav bra feedback också om små steg och fick dem att kännas värdefulla. Hon trodde på vår företagsidé och hjälpte också oss att tro på den.

De tre säger att det viktigaste var det stöd de fick och den låga tröskeln för att bli företagare. Någon egentlig affärsverksamhet har Juuret ja hännät ännu inte haft i sommar. Företaget finns dock och företagarna har som mål att förbereda sig för nästa sommar i god tid, när folk på våren börjar reservera semesterresor och planera vem som ska ta hand om deras djur.

- Vi har nu en grund och ramar för att vara företagare: kunskap, lite erfarenhet och en vilja att lära oss nytt om till exempel hur man skaffar kunder och om kundservice, sammanfattar Teresa.

Efter sommaren har de en mer realistisk bild av att vara företagare och de vet mera om vad det kräver och vilka möjligheter det kan ge.

- Att vara företagare passar människor som vill leda sig själv. Man måste skapa sina egna mål och planer och genomföra dem. Att vara egenföretagare på heltid känns svårt, men att jobba som företagare på deltid skulle göra det möjligt att göra många saker samtidigt, funderar Linnea. – I framtiden kunde jag genom mitt företag göra precis sådana saker som jag vill göra och som arbetslivet kanske i övrigt inte skulle möjliggöra, till exempel använda min kreativitet.

 

Sommaren 2022 deltog sammanlagt 34 unga personer på 17–29 år i programmet Sommarföretagare, som ordnades av Esbo stad och Ekonomi och ungdom TAT. Programmet erbjuder en företagarkurs, en uppmuntrande gemenskap och en mentor samt ett ekonomiskt stöd på 300 euro för att grunda ett eget företag.

På temaveckan #UpptäckDittKunnande 5.9–11.9.2022 uppmuntrar och synliggör man kompetens som uppstår i olika miljöer. Vi deltar!