Mästartunneln på Ring I i Alberga stängs natten 13–14.9 på grund av räddningsövning

13.9.2022 6.37
Trafiken styrs till en omväg under stängningen. Karta: närings-, trafik- och miljöcentralen

Mästartunneln på Ring I i Alberga stängs tisdagen 13.9 kl. 22.30 och öppnas för trafik onsdagen 14.9 på efternatten kl. 4.30. Tunneln stängs på grund av en räddningsövning.

Under räddningsövningen styrs trafiken till en omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.

Under räddningsövningen kan det komma rök ut ur tunneln. Du behöver inte oroa dig för det.

I räddningsövningen deltar räddningsverket, polisen, akutvården, nödcentralen, vägtrafikcentralen, närings-, trafik- och miljöcentralen och Esbo stad.

Alberga