Känner du till väjningsreglerna som gäller gång och cykling?

5.9.2022 4.05Uppdaterad: 5.9.2022 5.41
Två cycklister.
Den nya vägtrafiklagen gäller alla som rör sig i trafiken.Bild: Heidi-Hanna Karhu

Vägtrafiklagen ändrades 1.6.2020. Övergångsperioden för en ändring av markeringen på körbanan av fortsättningen på en cykelbana löpte ut i början av juni 2022. Övergångsperioderna för vissa andra ändringar pågår fortfarande.

För många är detaljerna fortfarande oklara. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna för gång och cykling. Dessa tar Trafikskyddet upp i publikationen Till fots och med cykel(extern länk) med tydliga texter och bilder.

Det lönar sig att läsa hela publikationen. Här lyfter vi fram några viktiga punkter:

•    Det kan finnas kvar gamla markeringar, men en fortsättning på cykelbanan ska markeras på körbanan endast om de som kör på körbanan har anvisats väjningsplikt med något av följande trafikmärken:

Trafikmärken som visar väjningsplikt.
 • Man får åka cykel på ett övergångsställe över en körbana.
 • Den som har väjningsplikt väjer för den som korsar körbanan på en fortsättning av cykelbanan.
 • Ett fordon som svänger i en korsning väjer alltid för fotgängare, cyklister och mopedister som går rakt i en korsning.
  •  Var försiktig! För svängande fordon som svänger till höger kan det vara svårt att observera cyklister som kommer från höger.
  • En cyklist på en cykelbana som korsar en körbana utan väjningsplikt ska väja för fordonen på körbanan från både höger och vänster.
 • Ett fordon på körbanan som kör in i eller ut ur en rondell ska väja för både fotgängare, cyklister och mopedister som korsar körbanan.
 • Ett fordon som kör in och ut på en gård ska väja för en cyklist.
 • När du cyklar på körbanan kan du svänga till vänster på två sätt:
  • ge tecken med handen och gruppera som övriga fordon
  • håll till höger på körbanan och korsa körbanan först när det inte kommer annan trafik.

 

Ett lätt elfordon eller elassisterat fordon med en största tillåtna motordriven hastighet på 25 kilometer i timmen räknas i trafiken som en cykel. Sådana fordon är till exempel elsparkcyklarna som man kan hyra för en stund, som blivit allt vanligare i Esbo.

Andra nyttiga lästips:

Trafikregler för cyklister(extern länk) (Cykelförbundet rf)
Reglerna för elsparkcykling är dåligt kända(extern länk) (Trafikskyddet)

Ha en trygg resa, hur du än reser – ta det lugnt i trafiken!

Hela Esbo