Espoon Kipinä firade 10-årsjubileum

19.9.2022 9.48

Espoon Kipinä, det vill säga den sociala rehabiliteringen inom Esbo stads vuxensocialarbete firar i år sitt 10-årsjubileum. Vi ordnade i samarbete med olika organisationer en 10-årsfest onsdag 24.8.2022 i Esbo centrum, i FBK-husets festsal. I festen deltog nuvarande och före detta klienter, anställda och samarbetspartner.

Festen öppnades av chefen för socialtjänster för vuxna Tapio Nieminen samt av den sociala rehabiliteringens ledande socialarbetare Kirsi Aro. Bägge tackade personalen, klienterna och partnerna för deras samarbete med Kipinä.

- Kipinä, gnistan, har tänt en lämplig eld. Vi har lyckats vidareutveckla tjänsterna inom social rehabilitering. Namnet är lämpligt, eftersom våra klienter tänt en gnista som förbättrat deras liv. Den positiva feedback som vi fått berättar att vår verksamhet haft en mening. Vårt följande mål är att flytta denna kompetens till välfärdsområdet, säger Nieminen.

Social rehabilitering genom att delta

Espoon Kipinä inledde sin verksamhet år 2012. Social rehabilitering är en viktig del av livet för många vuxna. Med hjälp av den säkerställs ett individuellt stöd i vardagen, samtidigt som man letar fram lösningar som lämpar sig för klienten, då hen verkar i sociala situationer. Klienten deltar och påverkar själv det individuella arbete som hen utför med socialhandledarna på Espoon Kipinä och den gruppverksamhet som hen deltar i.

- Verksamheten är ändamålsenlig och utvecklas när den skapas i samarbete med klienter, personal och partner. Kalliolan Setlementtis mötesplats Askel och Esbo Mentalhälsoförening EMF rf har varit underbara partner också med att ordna det här evenemanget, och dessutom har hela det lysande teamet från Kipinä deltagit. Vi lyckades skapa ett fint evenemang, säger Aro.

Under evenemanget ordnades många slag av fritt program, samvaro, och musik som kryddades med grillad mat. Under festen ordnades en frågesport och olika Kipinärelaterade aktiviteter. Bandet Ratoil uppförde musik. I en fotografiutställning visades bilder från verksamhetsåren och om den nuvarande verksamheten, bland annat från en berättelseteater och från en trädgårdslott.

Mer information

Espoon Kipinä erbjuder social rehabilitering för klienter på 30–65 år, både individuellt och i grupp. Målet med social rehabilitering är att stöda funktionsförmågan och att stärka resurserna i det dagliga livet. Ansvaret för att ordna social rehabilitering flyttas år 2023 till Västra Nylands välfärdsområde. Läs mera om Espoon Kipinä och social rehabilitering på Esbo stads webbplats.

På Espoon Kipinäs Facebooksida(extern länk) pågår en serie om jubileumsåret.

  • Vuxensocialarbete