Esbo stad kommunicerar om sina klimatåtgärder med tjänsten Klimatvakt och en utställning

28.9.2022 5.58Uppdaterad: 30.9.2022 8.10
En tecknad meddelandebild av utställningen med solpaneler på taken, natur, samåkning, en person på busshållplatsen och höga hus.

Esbo har satt ett mål att vara kolneutralt 2030. Med tjänsten Klimatvakt kan du följa hur det går för staden att genomföra sina klimatåtgärder. Utställningen Klimatgärningar lyfter fram åtgärder genom vilka staden gör det möjligt för invånarna att leva ett klimatvänligt liv.

I Klimatvakt fan du följa framskridandet av klimatåtgärderna

Tjänsten Klimatvakt som infördes i dag sammanför Esbo stads klimatåtgärder på en lättanvänd webbplats. Med Klimatvakt kan du följa framskridandet av stadens klimatåtgärder på ett aktuellt sätt. Klimatvakt hjälper också stadens experter att hantera klimatåtgärderna.

I Klimatvakt har åtgärderna indelats i fem teman: energi, transport, markanvändning och byggande, cirkulär ekonomi och hållbara val samt anpassning till klimatförändringen. Varje tema indelas vidare i exaktare helheter som består av enskilda åtgärder. I Klimatvakt finns därutöver allmän information om stadens klimatarbete och -mål samt till exempel en termbank.

Tjänsten utvecklas och kompletteras ständigt. Senare i år publiceras språkversioner på också svenska och engelska samt ett scenarioverktyg med vilket man kan illustrera åtgärdernas inverkan på stadens årliga utsläpp och kolneutralitetsmål.

Utställningen uppmuntrar till klimatgärningar

Kolneutralitet kan endast uppnås genom ett omfattande samarbete. Utställningen Klimatgärningar – låt oss tillsammans skapa ett kolneutralt Esbo handlar inte bara om vad staden för, utan uppmuntrar också invånarna att agera.

Åtgärderna som presenteras på utställningen har indelats i fyra teman: boende, rörlighet, mat och annan konsumtion. Dessutom öppnas klimatförändringen som begrepp och information ges om hur man i Esbo ska förbereda sig för klimatförändringens effekter, det vill säga hur man ska anpassa sig.

Utställningen visas i Naturens hus Villa Elfvik den 5 oktober–24 november 2022. Därefter kan man besöka den i Entressebiblioteket, Sellobiblioteket, Lippulaivabiblioteket och Hagalunds bibliotek. Utställningen visas i varje bibliotek i ungefär en månad. Närmare datum finns på webbplatsen esbo.fi I framtiden kan utställningen lånas ut gratis från Villa Elfvik till skolor och andra lämpliga ställen.

Du kan läsa mer om utställningstavlorna på svenska och engelska med din mobila enhet på en webbplats som kompletterar utställningen. Webbplatsen ger också finskspråkiga användare mer information om imponerande klimatgärningar till exempel i form av videor. Skolklasser kan bekanta sig med utställningen med hjälp av uppgiftshäftet.

Utställningen Klimatgärningar är en del av evenemangen under jubileumsåret Esbo – 50 år som stad. I vilken typ av stad lever vi efter de kommande 50 åren? – Detta kan vi påverka själva.

Kontaktuppgifter

Esbo stads klimatvakt, miljöexpert Jarkko Kallio, Miljöskydd, tfn 040 6365 510, jarkko.kallio@espoo.fi

Utställningen Klimatgärningar, planerare Katri Luukkonen, Naturens hus Villa Elfvik, tfn 043 8265 253, katri.luukkonen@espoo.fi (från 29.9.2022)

Länkar

  • Klimat
  • Hållbar utveckling