Espoo viestii ilmastotoimistaan ilmastovahdilla ja näyttelyllä

28.9.2022 6.00Päivitetty: 30.9.2022 8.10
Ilmastotekoja-näyttelyn piirretty tiedotuskuva, jossa on aurinkopaneeleita talojen katoilla, luontoa, kimppakyyti, henkilö bussipysäkillä ja korkeita taloja.

Espoo on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastovahti-palvelun avulla voit seurata, miten kaupunki edistyy ilmastotoimiensa toteutuksessa. Ilmastotekoja-näyttely nostaa esiin toimia, joilla kaupunki mahdollistaa asukkaille ilmastoystävällisen elämän.

Ilmastovahdissa seuraat ilmastotoimien etenemistä

Tänään käyttöönotettu Ilmastovahti-palvelu kokoaa Espoon kaupungin ilmastotyön helppokäyttöiselle verkkosivulle. Vahdin kautta voit seurata kaupungin asettamien ilmastotoimenpiteiden etenemistä ajantasaisesti. Ilmastovahti toimii myös kaupungin asiantuntijoiden apuna ilmastotoimenpiteiden hallinnassa.

Toimenpiteet on ilmastovahdissa jaettu viiteen teemaan: energia, liikenne, maankäyttö ja rakentaminen, kiertotalous ja kestävät valinnat sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Jokainen teema jakaantuu edelleen tarkempiin kokonaisuuksiin, jotka koostuvat yksittäisistä toimenpiteistä. Lisäksi ilmastovahdista löytyy yleistä tietoa kaupungin ilmastotyöstä ja -tavoitteista sekä esimerkiksi termipankki.

Palvelu kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan vielä kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi, sekä skenaariotyökalu, jonka avulla toimenpiteiden vaikutusta kaupungin vuosittaisiin päästöihin ja hiilineutraalisuustavoitteeseen voidaan havainnollistaa.

Näyttelystä kannustusta ilmastotekoihin

Hiilineutraaliuden saavuttaminen on mahdollista vain laajalla yhteistyöllä. Ilmastotekoja − tehdään yhdessä hiilineutraali Espoo -näyttely kertoo paitsi kaupungin toimista, myös kannustaa asukkaita toimimaan.

Näyttelyyn nostetut ilmastonmuutosta hillitsevät toimet on jaettu neljään teemaan: asuminen, liikkuminen, ruoka ja muu kulutus. Lisäksi avataan ilmastonmuutosta käsitteenä ja kerrotaan, miten Espoossa varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin eli sopeudutaan.

Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 5.10.‒24.11.2022. Sen jälkeen siihen voi tutustua Entressen, Sellon, Tapiolan ja Lippulaivan kirjastoissa, joissa se on kussakin esillä noin kuukauden ajan. Tarkemmat ajankohdat löydät espoo.fi-sivuilta. Näyttely on jatkossa lainattavissa maksutta Villa Elfvikistä kouluille ja muihin sopiviin paikkoihin.

Ruotsiksi ja englanniksi näyttelytauluihin voi tutustua näyttelyä täydentävällä verkkosivustolla oman mobiililaitteen avulla. Verkkosivusto tarjoaa suomenkielisille käyttäjille myös lisää tietoa vaikuttavista ilmastoteoista mm. videoiden muodossa. Koululuokat voivat tutustua näyttelyyn tehtävävihkon avulla.

Ilmastotekoja-näyttely on yksi Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlavuoden tapahtumista. Millaisessa kaupungissa elämme seuraavan 50 vuoden kuluttua, siihen voimme itse vaikuttaa.

Yhteystiedot

Espoon ilmastovahti, ympäristöasiantuntija Jarkko Kallio, Ympäristönsuojelu, puh. 040 6365 510, jarkko.kallio@espoo.fi

Ilmastotekoja-näyttely, suunnittelija Katri Luukkonen, Villa Elfvikin luontotalo, puh. 043 8265 253, katri.luukkonen@espoo.fi (29.9.2022 alkaen)

Linkit

Espoon ilmastovahti, ilmastovahti.espoo.fi(ulkoinen linkki)

Ilmastotekoja-näyttely, espoo.fi/ilmastotekoja

Villa Elfvikin luontotalo, espoo.fi/villaelfvik

  • Ilmasto
  • Kestävä kehitys