De gamlas vecka lockar till allsång i Vindängensalen

30.9.2022 8.06Uppdaterad: 30.9.2022 10.12

Toppen av Svensktoppen - en allsångskonsert där vi får ta del av klassiker eftersom det är 60 år sedan programmet startade i Sveriges radio. Dessutom firar vi De gamlas vecka där konserten är en del av veckans program.

De gamlas vecka (Centralförbundet för de gamlas väl(extern länk)) firas 2-8.10.2022.

i Vindängensalen kan du ta del av höstens första allsångskonsert Säg det i toner som har Toppen av Svensktoppen som tema.
Lördag 8.10 kl. 14 får vi ta del och själv sjunga med i klassiker som nått Svensktoppen i Sveriges radio allt sedan 1962. 
Gäst är Christian "Popp" Gustafsson och allsångsledare Benny Törnroos.

Eftersom konserten är en del av temaveckan, är inträdet fritt.
Om du vill försäkra dig om en plats, går det bra att reservera en plats via lippu.fi(extern länk) (serviceavgift 1,50 €).

SÄG DET I TONER
Toppen av Svensktoppen
lördag 8.10.2022 kl. 14
Vindängensalen, Vindgränden 6 (Hagalund)
www.vindangen.fi 

Bekanta dig med De gamlas vecka -programmet i helhet på veckans finskspråkiga sidor. 

  • Vindängen
Hagalund