Berätta för oss om rusmedelssituationen i Esbo

26.9.2022 9.49

Har du observerat att någon köper ut eller säljer alkohol till minderåriga i ditt bostadsområde de senaste 12 månaderna? Har du varit rädd för berusade personer som du mött på gatan eller någon annan allmän plats i Esbo under de senaste 12 månaderna?

Vi utreder vad Esboborna har för åsikter om rusmedel. Vi frågar om alkohol, tobaksprodukter, penningspel och droger och ber om observationer av minderårigas användning av rusmedel. Vi uppmuntrar alla över 13 år att delta och föra fram sina åsikter.

Resultaten av enkäten utnyttjas för att främja hälsa och välfärd i huvudstadsregionen och inom det förebyggande missbruksarbetet. Nu är det rätt tid att berätta till exempel hur rusmedelsanvändning eller rökning syns i ditt bostadsområde.

Enkäten pågår 26.9 –17.10.2022.

Enkäten besvaras anonymt och konfidentiellt. Enkäten finns också på finska och engelska. Bland dem som svarat lottar vi ut tre presentkort på 50 euro var till S-gruppens affärer.

Resultaten publiceras på Esbo stads webbplats före slutet av 2022.

Länkar till enkäten: