Läsåret inleds i Esbo den 11 augusti

9.8.2022 13.01
Elever som gör uppgifter i en skolbok.
Bild: Taru Turpeinen

Läsåret inom förskoleundervisningen samt på skolorna och gymnasierna i Esbo inleds torsdagen den 11 augusti.

Stora och små elever börjar läsåret i mitten av augusti. Sammanlagt 3 600 nya förstaklassister och 3 550 förskoleelever börjar sin skolgång. Över 2 500 nya studerande inleder sina studier i gymnasiet. Sammanlagt nästan 33 700 elever studerar inom den grundläggande utbildningen och nästan 7 000 elever i gymnasierna.  

Läsåret inleds som vanligt efter två år med coronapandemin 

Under läsåret 2022–2023 ordnas småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundskoleundervisningen och undervisningen på andra stadiet enligt lagstiftningen som tillämpas i normala förhållanden. De tillfälliga lagändringarna som stiftades på grund av coronapandemin är inte längre i kraft och utgångspunkten är att alla elever och studerande deltar i undervisningen på plats.  

Efter de exceptionella åren är det viktigt att koncentrera sig på att trygga en normal och god vardag för alla barn och ungdomar. Man ska också ta hand om personalens ork för att den kan koncentrera sig på undervisningen och fostran. Detta läsår står återhämtning från coronapandemin i fokus inom undervisningen och fostran i hela landet. 

Nya skolor inleder sin verksamhet och byggandet av Matinkylän lukio framskrider 

Byggnaden för de svenskspråkiga Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem har blivit färdig. Den nya skol- och daghemsbyggnaden har byggts i närheten av den gamla, historiskt värdefulla skolan i Kurtby. Den nya byggnaden med två våningar erbjuder hälsosamma och trygga lokaler för cirka 390 svenskspråkiga elever i årskurserna 1–6 samt för förskoleelever, daghemsbarn och personalen. 

Skolorna Pohjois-Tapiolan yläkoulu och Sepon alakoulu förenas till en enhetlig grundskola. Skolan inleder sin verksamhet i höst i en ny byggnad under namnet Pohjois-Tapiolan koulu. 

I den nya skolan Perkkaan koulu inleds undervisningen av årskurserna 1–7, då eleverna från den gamla skolan Perkkaanpuiston koulu flyttar till den nya bygganden. Under de kommande åren grundas även årskurserna 8 ja 9 i skolan. Man kommer också att öppna nya ungdomslokaler i skolbyggnaden.  

Även eleverna i den gamla skolan Latokasken koulu får en ny skolbyggnad när de flyttar till Naurikasken koulu, som inleder sin verksamhet detta läsår.  

Eleverna i Jousenkaaren koulu flyttar från tillfälliga lokaler till en ny skolbyggnad, och eleverna från Nuuksion koulu flyttar till Karhusuon koulu när Nuuksion koulu avslutar sin verksamhet.  

Byggarbetena i Matinkylän lukio pågår och eleverna som vid den gemensamma antagningen på vårvintern 2023 söker till Kaitaan lukio söker i själva verket till Matinkylän lukio. Skolarbetet i den nya byggnaden för Matinkylän lukio kan inledas i januari 2024. 

En tjänst som ingriper i trakasserier och mobbning på webben som stöd för elever 

I skolorna i Esbo ingriper man under det kommande läsåret i mobbning och trakasserier på webben med nya metoder. Tjänsten Someturva tas i bruk i årskurserna 1–9 samt av undervisningspersonalen och inom elevvården. 

Tjänsten utnyttjar artificiell intelligens men det är ändå verkliga människor som svarar till barn, ungdomar och vuxna som använder tjänsten. I Someturva-tjänsten får eleverna i grundskolorna i Esbo samt skolornas personal hjälp av socialpsykologer, psykologer och jurister som specialiserat sig i sociala medier.Tjänsten fungerar både på finska och svenska.  

Läs mer om ibruktagandet av tjänsten Someturva.  

I höst lär Styrkekråkan 4 000 förstaklassister i Esbo att identifiera sina styrkor 

I höst erbjuder Esbo stad Ilon palautus-paketet till 4 000 förstaklassister och deras vårdnadshavare samt 200 lärare. Paketet innehåller bland annat utbildningar samt en mobilapplikation som stöd för att identifiera barnets styrkor och framgångar.   

Ilon palautus-paketet innehåller sex webbinarier för vårdnadshavare på finska, svenska och engelska. Webbinarierna förklarar den grundläggande idéen med positiv pedagogik: även små upplevelser av framgång är värda att uppmärksammas och ökar självförtroendet, med hjälp av vilket barn utmanar sig själva mot nya framgångar. Med hjälp av applikationen sparas familjens framgångar och det gemensamma framåtskridandet görs synligt. Appen kan användas med en mobil enhet eller en dator.  

Ilon palautus-paketet baserar sig på serien Se det goda! och har utarbetats av företaget Positive Learning. Företaget har skräddarsytt helheten för skolor och elever i Esbo och helheten utgör en del av utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbo mål att stärka Esbobornas psykiska hälsa. 

Lovtider under läsåret 2022–2023  

Skolorna och gymnasierna har höstlov 17–21.10.2022. Höstterminen i stadens skolor och gymnasier slutar 22.12.2022. Vårterminen börjar efter jullovet måndagen 9.1.2023. 

Arbets- och lovtider för hela läsåret finns här.

  • Fostran och lärande
  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning