Lukuvuosi alkaa Espoossa 11. elokuuta

9.8.2022 13.01
Oppilaita tekemässä koulukirjan tehtäviä.
Kuva: Taru Turpeinen

Lukuvuosi alkaa Espoon esiopetuksessa, kouluissa ja lukioissa torstaina 11.8.

Pienet ja isot oppijat aloittavat lukuvuoden elokuun puolivälissä. Uusia ekaluokkalaisia astuu koulutielle yhteensä 3 600 ja eskarilaisia 3 550. Espoon lukioissa aloittaa lähes 2 500 uutta opiskelijaa. Yhteensä perusopetuksessa opiskelee yli 33 700 oppilasta ja lukioissa lähes 7 000 opiskelijaa.  

Lukuvuosi alkaa normaalisti kahden koronavuoden jälkeen 

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa, ja lähtökohtaisesti kaikki oppilaat ja opiskelijat ovat lähiopetuksessa.  

Poikkeuksellisten vuosien jälkeen on tärkeää keskittyä turvaamaan normaali ja hyvä arki kaikille lapsille ja nuorille. Myös henkilöstön jaksamisesta tulee huolehtia, jotta he voivat keskittyä opetus- ja kasvatustyöhön. Tänä lukuvuonna opetuksen ja kasvatuksen painopisteenä onkin korona-ajasta palautuminen koko maassa. 

Uudet koulut aloittavat toimintansa ja Matinkylän lukion rakentaminen etenee 

Pohjois-Tapiolan yläkoulu ja Sepon alakoulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulun toiminta alkaa Pohjois-Tapiolan koulun nimellä uudessa rakennuksessa tänä syksynä. 

Uudessa Perkkaan koulussa aloittaa vuosiluokat 1–7, kun entisen Perkkaanpuiston koulun oppilaat siirtyvät uuteen rakennukseen. Tulevina vuosina kouluun perustetaan lisäksi yläkoulun 8. ja 9. luokat. Koulurakennukseen avataan myös uudet nuorisotilat.  

Samoin entisen Latokasken koulun oppilaat saavat uuden koulurakennuksen, kun he siirtyvät tänä lukuvuonna aloittavaan Nauriskasken kouluun.  

Jousenkaaren koulun oppilaat siirtyvät väistötiloista uuteen koulurakennukseen, ja Nuuksion koulun toiminnan päättyessä koulun oppilaat siirtyvät Karhusuon kouluun.  

Ruotsinkielinen Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem on myös valmistunut. Uusi koulu- ja päiväkotirakennus on rakentunut historiallisesti arvokkaan vanhan koulun läheisyyteen Kurttilassa. Kaksikerroksinen uudisrakennus tarjoaa terveelliset ja turvalliset tilat noin 390 ruotsinkieliselle alakoululaiselle sekä eskari- ja päiväkotilapselle ja henkilökunnalle. 

Matinkylän lukion rakennustyöt ovat vauhdissa, ja Kaitaan lukioon kevättalvella 2023 yhteishaussa hakevat nuoret hakevatkin hakukohteena Matinkylän lukioon. Koulutyö uudessa Matinkylän lukion rakennuksessa alkaa tammikuussa 2024. 

Myös monet perusopetuksen rakennushankkeet edistyvät. Lue lisää käynnissä olevista hankkeista täältä.  

Kulttuuriohjaajat koulujen ja oppilaiden sekä monikielisten perheiden tukena 

Tänä lukuvuonna perusopetuksessa aloittaa yhteensä 8 100 monikielistä oppijaa. Valmistavan opetuksen ryhmiä aloittaa lukuvuoden alussa 39, ja uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.  

Espoolaiset oppilaat puhuvat äidinkielenään 141 eri kieltä. Tänä syksynä Espoon kouluissa järjestetään oman äidinkielen opetusta 40 eri kielellä. 

Tarjoamme laadukasta kielitietoista opetusta kaikissa espoolaisissa kouluissa. Monikielisten oppijoiden suomen kielen taidon vahvistaminen, oppimistulosten erojen kaventaminen, segregaation ehkäiseminen ja kotoutumisen tuki toteutetaan hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.    

Perusopetuksen kulttuuriohjaajat työskentelevät oppilaiden, perheiden ja koulujen tukena. Tänä lukuvuonna kulttuuriohjausta saa arabian, kurdin, darin/farsin, somalin, thain, venäjän, viron ja ukrainan kielillä. 

Lukioissa aloittaa tänä syksynä neljä kulttuuriohjaajaa, joiden tehtävänä on sujuvoittaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja perheiden välistä yhteistyötä. Kulttuuriohjaajat auttavat maahanmuuttotaustaisia nuoria ja heidän perheitään arabiaksi, somaliksi, kiinaksi ja venäjäksi. Ohjauksella onnistumisiin -hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Lukioissa aloittaa tänä syksynä neljä uutta kulttuuriohjaajaa.Kuva: Taru Turpeinen

Koululaisten avuksi nettikiusaamiseen ja häirintään puuttuva palvelu 

Espoon kouluissa puututaan tulevana lukuvuotena uusin keinoin netissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään. Someturva-palvelu tulee käyttöön 1.–9. luokka-asteille sekä opetushenkilöstölle ja oppilashuollolle. 

Tekoälyä hyödyntävässä palvelussa lapsille, nuorille ja aikuisille vastaavat kuitenkin oikeat ihmiset. Someturvassa espoolaisia peruskoulujen oppilaita sekä koulujen henkilökuntaa auttavat someen erikoistuneet juristit, sosiaalipsykologit ja psykologi. 

Lue lisää Someturva-palvelun käyttöönotosta täältä.  

Tänä syksynä Vahvuusvaris opettaa 4 000 Espoon ekaluokkalaista tunnistamaan omia vahvuuksiaan 

Espoon kaupunki tarjoaa tänä syksynä 4 000 ekaluokkalaiselle ja heidän huoltajilleen sekä 200 opettajalle Ilon palautus -paketin, johon sisältyy muun muassa koulutuksia sekä mobiilisovellus lapsen vahvuuksien ja onnistumisten tunnistamisen tueksi.   

Ilon palautus -paketti sisältää kuusi webinaaria huoltajille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Webinaarit avaavat positiivisen pedagogiikan ydintä: pienetkin onnistumisen kokemukset ovat huomion arvoisia ja kasvattavat itseluottamusta, jonka voimalla lapsi haastaa itseään kohti seuraavia onnistumisia. Mobiililla tai tietokoneella käytettävän sovelluksen avulla perheen onnistumiset tallennetaan ja yhteinen edistyminen tehdään näkyväksi.  

Huomaa hyvä! -sarjaan perustuva Ilon palautus -paketti on Positive Learning -nimisen yrityksen räätälöimä kokonaisuus espoolaisille kouluille ja oppilaille, joka on osa Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman tavoitetta espoolaisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Lukuvuoden 2022–2023 loma-ajat 

Syyslomaa vietetään kouluissa ja lukioissa 17.–21.10.2022. Syyslukukausi kaupungin kouluissa ja lukioissa päättyy 22.12.2022. Kevätlukukausi alkaa joululoman jälkeen maanantaina 9.1.2023. 

Koko lukuvuoden työ- ja loma-ajat löydät tältä sivulta. 

  • Kasvatus ja opetus
  • Esiopetus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus