Esbo säljer ett låghus i Nöykis genom anbudsförfarande

11.8.2022 6.07Uppdaterad: 11.8.2022 10.44
Objektet till salu är den före detta lärarbostaden vid skolan Nöykkiön koulu.Bild: Espoon kaupunki

Esbo stad säljer ett låghus i Nöykis med arrenderätt genom öppet anbudsförfarande. Fastigheten säljs till högstbjudande. Det är också möjligt att lösa in tomten för eget bruk.

Objektet är den före detta lärarbostaden vid skolan Nöykkiön koulu, som för närvarande är tom. Byggnaden, som behöver renovering, stod klar 1966. I byggnaden finns tre tvårummare och sex lägenheter med tre rum och kök. Lägenheternas sammanlagda yta är 624 kvadratmeter. Objektets adress är Nöykisdalsvägen 11 och tomtens yta är cirka 3 600 kvadratmeter.

Om köparen så önskar kan hen riva byggnaden och bygga ett nybygge i stället. Byggrätten på tomten är cirka 900 våningskvadratmeter.

Esbo stad äger flera bostads-, ekonomi- och gårdsbyggnader som inte är i stadens eget bruk. Esbo strävar efter att avstå från fastigheter för vilka staden inte längre har någon användning.

Köpeanbudet kan skickas med e-post till kirjaamo@espoo.fi eller lämnas till Esbo stads registratur i förslutet kuvert senast 23.9.5.2022 kl. 12. Mer information om anbudsförfarandet finns här(extern länk) (på finska).

Esboviken