Esbo i klimatpanelen: – Städer är imponerande verksamhetsmiljöer där man kan göra saker på ett nytt sätt

Publicerad: 1.8.2022 7.43

Vid Helsingforsregionens klimatseminarium ”Tillsammans till en hållbar framtid” den 24 maj 2022 diskuterades de viktigaste åtgärderna för att uppnå klimatmålen.

Esbo stad har satt ett mål att vara kolneutral senast 2030. Då släpper ut staden bara så mycket växthusgaser som kan bindas. För Esbo innebär kolneutralitet att utsläppen minskas före 2030 med 80 procent från nivån 1990.

– Städer är imponerande verksamhetsmiljöer där man kan göra saker på ett nytt sätt. Städerna ska skapa lösningsvägar så att vi kan agera smartare, säger tf. strategidirektör Pasi Laitala i paneldiskussionen.

– För att nå klimatmålen behöver vi samarbeta med hela samhället. Hur utmaningen möts är ingen individuell prestation, utan en fråga om samarbete, fortsätter Laitala.

De största utsläppen orsakas av uppvärmning av byggnader. Efter uppvärmningen är trafik och elförbrukning regionens största växthusgaskällor.

Esbo stad har inget eget energibolag. Vi främjar energirelaterade mål i samarbete med aktörer inom branschen, forskningsinstitut och läroanstalter samt invånare och fastighetsägare. De viktigaste åtgärderna är att överge stenkol och övergå till förnybar energiproduktion samt investera i energieffektivitet och energiförbrukning. Till exempel ska det gemensamma projektet mellan Microsoft och Fortum om att investera i det nya DataCenter i Hästkärrsberget i Esbo och att utnyttja centrets spillvärme vid fjärrvärmeproduktion avsevärt främja Esbo stads kolneutralitet.

– I Esbo har företagen, forskarsamhället och staden samarbetat långsiktigt och länge. Forskarsamhället medför vision, kritik, diskussion och forskning till lösningarna. Företagens uppgift är att komma med konkreta, marknadsbestämda och marknadsinriktade lösningar. En nyckeluppgift i samarbetet mellan företagen, forskarsamhället och staden är att skapa något nytt och bättre än tidigare. I Esbo befinner vi oss i ett bra affärssegment när det gäller klimatfrågor. Vi klarar oss med dem och gör fina saker hela tiden, svarar Laitala på frågan om hur samarbetet med forskningsinstituten fungerar.

Se inspelningen av hela klimatpaneldiskussionen på klimatseminariets spellista på YouTube(extern länk) (få finska).

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.

I klimatpaneldiskussionen deltog utöver Esbo stads tf. strategidirektör Pasi Laitala även Helsingfors stads teamchef Johanna af Hällström, Vanda stads miljöchef Jari Viinanen och Grankulla stads miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt. Journalisten Kimmo Ohtonen modererade diskussionen.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat