Espoo ilmastopaneelissa: ”Kaupungit ovat vaikuttavia toimintaympäristöjä, jossa pystytään tekemään asioita uudella tavalla”

Julkaistu: 1.8.2022 7.34
HSY Ilmastoseminaari 2022 - yhdessä kestävään huomiseen.

Helsingin seudun ilmastoseminaarissa ”yhdessä kestävään huomiseen” 24.5.2022 keskusteltiin keskeisimmistä toimenpiteistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Espoo kaupunki on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Tällöin kaupungissa syntyy vuoden aikana vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Hiilineutraalius tarkoittaa Espoolle 80 prosentin päästövähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

”Kaupungit ovat vaikuttavia toimintaympäristöjä, jossa pystytään tekemään asioita uudella tavalla. Kaupunkien tulee luoda ratkaisupolkuja, jotta pystyisimme toimimaan viisaammin”, kertoo va. strategiajohtaja Pasi Laitala paneelikeskustelussa.

”Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme koko yhteisön. Se ei ole yksilösuoritus vaan yhteistyökysymys, miten haasteeseen vastataan,” Laitala jatkaa.

Suurimmat päästöt aiheutuvat rakennusten lämmityksestä. Lämmityksen jälkeen suurimmat seudulliset kasvihuonekaasujen päästölähteet ovat liikenne ja sähkönkulutus.

Espoon kaupungilla ei ole omaa energiayhtiötä. Edistämme energiaan liittyviä tavoitteita yhteistyössä alan toimijoiden, tutkimus- ja oppilaitosten sekä asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa. Keskeisimmät toimenpiteet painottuvat kivihiilestä luopumiseen ja siirtymiseen uusiutuviin energiatuotantoihin sekä energiatehokkuuteen ja energiankäyttöön liittyviin investointeihin. Esimerkiksi Microsoftin ja Fortumin yhteishanke DataCenterin investoinnista Espoon Hepokorpeen ja sen hukkalämpöjen hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa tulee edistämään Espoon hiilineutraaliutta merkittävästi.

”Yhteistyö yritysten, tiedeyhteisön ja kaupungin kanssa on pitkäjänteistä työtä ja sitä on tehty Espoossa pitkään. Tiedeyhteisön tuo ratkaisuihin visionäärisyyttä, kritiikkiä, keskustelua ja tutkimusta. Yritysten tehtävänä on se, että konkreettiset, markkinaehtoiset -ja lähtöiset ratkaisut syntyvät. Yritysten, tiedeyhteisön ja kaupungin yhteistyön yksi keskeinen tehtävä on se, että syntyy uutta ja parempaa kuin aikaisemmin. Me olemme hyvässä ilmastoon liittyvässä liiketoimintasegmentissä Espoossa. Me pärjäämme siinä ja me teemme jatkuvasti hyviä juttuja,” vastaa Laitala kysymykseen, miten tutkimuslaitosten kanssa tehtävä yhteistyö toimii.

Katso ilmastopaneelin keskustelu kokonaisuudessaan ilmastoseminaariin YouTuben-soittolistalta(ulkoinen linkki).

Ilmastopaneelin keskusteluun osallistui Espoon kaupungin väliaikaisen strategiajohtaja Pasi Laitalan lisäksi Helsingin kaupungin tiimipäällikkö Johanna af Hällström, Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö Jari Viinanen ja Kauniaisten kaupungin ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt. Keskustelua moderoi toimittaja Kimmo Ohtonen.

  • Kestävä kehitys
  • Ilmasto