Över 50-åriga Otnäsavtalet mellan staden och staten upphör

11.7.2022 14.10

Esbo stad och Senatfastigheter som representant för den finska staten har kommit överens om att häva ”Otnäsavtalet”, som ingicks år 1970. Beslutet fattades i samband med förhandlingarna om markanvändning för området kring Otsvängen i Otnäs.

Otnäsavtalet har styrt bland annat detaljplanering av området, kommunaltekniska arbeten och underhåll av gator i området. Nu har parterna bedömt betydelsen av avtalet på nytt och beslutat att häva det över 50-åriga avtalet.

Den positiva utvecklingen i Otnäs fortsätter. Då den aktuella planändringen träder i kraft, byggs det nya studentbostäder längs Otsvängen.

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
Hagalund