Esbo stad säljer tre fastigheter med arrenderätt

8.7.2022 12.21

Esbo stad säljer en fritidsbostad samt två egnahemshus – En fritidsbostad med namnet Palstarinne belägen i Noux naturskyddsområde, en villa med namnet Barrås i Esbo centrum, och ett egnahemshus med namnet Kalliolinna i Mankans. En fastighetsförmedlare tar hand om försäljningen av fastigheterna.

Huvudbyggnaden kombinerar funktionalism och vildmarksromantik.Bild: Kahdeksas päivä

Palstarinne, som ligger i Noux naturskyddsområde vid stranden av sjön Kolmuslampi, är ett representativt exempel på återuppbyggnadstidens villakultur. Huvudbyggnadens våningsyta är 154 kvadratmeter. Dessutom har fastigheten en skild bastubyggnad och ekonomibyggnader. I samband med försäljningen tecknas ett arrendeavtal på 40 år till fastigheten. Fastighetens adress är Kolmoislampivägen 6. Mer information om objektet fås av fastighetsförmedlaren. Länk till försäljningsannonsen(extern länk).

Barrås ligger på en skyddad plats i Esbo centrum.Bild: Kahdeksas päivä

Barrås, som ligger i Esbo centrum på toppen av en hög kulle, är en mer än hundra år gammal byggnad med lokalhistorisk betydelse eftersom den representerar det tidiga byggnadsbeståndet i Esbo centrum. Fastighetens ursprungliga exteriör har bevarats väl, men interiören har delats upp i flera bostäder. Byggnadens våningsyta är 320 kvadratmeter. I samband med försäljningen tecknas ett arrendeavtal på 40 år till fastigheten. Tomten kan köpas av staden när byggnaden har renoverats. Fastighetens adress är Gillesstråket 3. Mer information om fastigheten fås av fastighetsförmedlaren. Länk till försäljningsannonsen(extern länk).

Ett bostadshus, som är typiskt för sin tidsålder, med en stilig sockel i uthuggen natursten.Bild: Espoon kaupunki

Kalliolinna, som byggdes färdigt 1948 och har ett vackert läge vid Kockbyvägen, har varit ett daghem de senaste åren. Byggnadens våningsyta är 140 kvadratmeter. I samband med försäljningen tecknas ett arrendeavtal på 40 år till fastigheten. Fastighetens adress är Kockbyvägen 18. Mer information om fastigheten fås av fastighetsförmedlaren. Länk till försäljningsannonsen(extern länk).

Hela Esbo