Esbo höjer lönen för personliga assistenter från och med 1.8.2022

25.7.2022 8.30Uppdaterad: 25.7.2022 9.13

Personlig assistans är en individuell tjänst för en person med funktionsnedsättning som själv fungerar som arbetsgivare. Esbo stad höjer timlönen för personliga assistenter med över 18 procent för att underlätta rekryteringen av assistenter.

Esbo stad tillämpar för personliga assistenter det riksomfattande kollektivavtalet mellan arbetsgivarparten Heta – förbundet för personliga assistenters arbetsgivare i Finland och arbetstagarparten Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL från och med 1.8.2022. Esbo stad följer i fortsättningen lönegrad A för huvudstadsregionen som anges i kollektivavtalet för assistenter, oberoende av om arbetsgivaren hör till Heta eller inte.

Löneförhöjningen gäller arbetsgivarmodellen för personlig assistans, där personen med funktionsnedsättning själv fungerar som arbetsgivare. I Esbo är timlönen utan tillägg för en personlig assistent 11,47 euro från och med 1.8.2022. Utöver grundtimlönen betalas bland annat kvällstillägg och erfarenhetstillägg som hittills. Arbetsgivaren behöver inte göra upp ett nytt arbetsavtal med assistenten, utan ändringen träder i kraft automatiskt. Förra gången Esbo stad höjde lönerna för personliga assistenter var 2016.

- Vi hoppas att löneförhöjningen ökar uppskattningen för de personliga assistenternas arbete och underlättar rekryteringen av assistenter, säger Anu Autio, chef för funktionshinderservicen i Esbo stad.

Värdet i servicesedeln för personlig assistans höjdes också

Esbo stad höjde redan tidigare i slutet av år 2021 värdet av servicesedeln för assistentens arbete, med 5–33 procent för timmar som köpts under vardagar och lördagar. Värdet för arbete på söndagar sänktes så att det motsvarar den faktiska prisnivån. Syftet med ändringarna är att stärka klientens rätt att använda tjänsten enligt sina behov, det vill säga att få service lika bra alla veckodagar och tider på dygnet.

- Klienterna har särskilt framhållit att de tidigare har haft svårt att beställa assistans för korta tider och på lördagar. Detta har lett till att klienterna har varit tvungna att få assistans delvis enligt servicesedelproducenternas eller assistenternas önskemål. I synnerhet har assistans på söndagar varit accentuerad. Syftet med ändringen var att svara på detta, berättar Autio.

Mer information:
Anu Autio
chef för funktionshinderservicen, Esbo stad
tfn +358 43 8259890
anu.autio@esbo.fi

Esbo ordnar personlig assistans på tre sätt. Med servicesedel väljer och köper personen med funktionsnedsättning själv personlig assistans av en av stadens godkända servicesedelproducenter. Som köpta tjänster väljer och köper staden personlig assistans för personen med en funktionsnedsättning av en serviceproducent. I arbetsgivarmodellen fungerar personen med funktionsnedsättning själv som arbetsgivare för assistenten och staden betalar. Syftet med personlig assistans är att möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt deltagande i samhället för en person med funktionsnedsättning. Läs mer om personlig assistans till personer med funktionsnedsättning på vår hemsida.