Avgiftsfria webbkursen Familjestigen för barnfamiljer i Esbo

13.7.2022 7.06Uppdaterad: 13.7.2022 12.30

Målet med kursen är att stärka förälderns självmedkänsla och därigenom hela familjens välbefinnande.

Ett empatiskt förhållningssätt gentemot sig själv minskar bevisligen ångest, depression och stress. Det stöder en positiv växelverkan i parförhållandet och barnets sociala och kognitiva utveckling.

Det finns tre olika versioner av kursen:  småbarnsföräldrar (0-6 år), skolelevens (7-11 år) och tonåringens familjer (12-16 år). Målet med kursen är att stöda familjer med hjälp av forskningsdata, kamratstöd och reflektionsuppgifter.

Esbo stad erbjuder den avgiftsfria webbkursen Familjestigen för barnfamiljer i Esbo 1.5.2021-31.12.2022. Mer information om kursen finns på Webbkursen Familjestigen(extern länk).

  • Mödra- och barnrådgivning
  • Stöd i vardagen