Årets konstnär från Esbo 2022 tar teatern till publiken

Publicerad: 26.7.2022 6.18Uppdaterad: 28.7.2022 7.16
Timo Torikka spelar en scen av pjäsen Lehman Brothers.
Bild: Alisa Javitz

Skådespelaren Timo Torikka, stipendiemottagare för arbetsstipendiet för 2022, har under sitt stipendieår särskilt fokuserat på föreställningar utanför teaterhus, som förenas av publikens deltagande.

Timo Torikka gjorde en skolversion av pjäsen Lehman Brothers med en arbetsgrupp. Versionen visades för studerandena vid både Omnia och yrkesinstitutet Live under våren. Pjäsen förkortades från 3,5 timmar till en timme, och publiken fick delta i den.

"Vi hade en scen där förvaltningsrådet för Lehman Brothers har ett sammanträde, och vi satte ihop hela klassgruppen i form av ett förvaltningsråd. Varje studerande var medlem i förvaltningsgruppen och de fick tillsammans fatta beslut om ödet för Lehman Brothers. Vi fick trevliga stunder då studerandena funderade på vad som skulle vara den förnuftigaste lösningen med tanke på ekonomin, företaget och människorna", beskriver Torikka förverkligandet. 

Efter föreställningen hade vi en diskussion med studerandena om det som de såg och hörde. Torikka säger att han kom över den yrkesmässiga tröskeln när han gick utanför teatermiljön. 

"Det var spännande att gå till en läroanstalt. Jag har uppträtt på scen på teatrar, och kontakten med publiken är helt annorlunda när man inte befinner sig i en trygg teatermiljö. Att komma över den skrämmande tröskeln, publikens mottagande och kontakten med dessa människor var speciell", säger Torikka.

Under sommaren har Torikka bearbetat översättningen av författaren Didier Eribons verk Retour à Reims (Retur till Reims). Torikka anser att verket är kopplat till Esboborna.

"Verket handlar om en splittrad habitus. Med habitus avses alla attityder som man lär sig i barndomshemmet. I Esbo kommer största delen av människorna från andra håll, och majoriteten av Esboborna har en splittrad habitus avseende varifrån de kommer och var de bor nu", säger Torikka.

När översättningen blir klar, ska den föras till scenen i Esbo.

Torikka avser i år också att göra en ”levande ljudbok”. Det handlar om en monolog om att spela i de roller man tar i livet. Ljudboken planeras att presenteras i biblioteken i Esbo i slutet av året. Att ta föreställningen till biblioteket sänker tröskeln för deltagande, menar Torikka.

"Det finns många människor i Esbo som inte tillbringar tid på olika kulturcentrum, teatrar eller konsertsalar. Tanken är att ta föreställningen nära människor till biblioteket. Föreställningen innehåller ingen ljus- eller ljudrekvisita, utan utgör en upplevelse mellan publiken och den som uppträder", säger Torikka.

Enligt Torikka har stipendiet gett möjligheten till nya försök, till exempel sådana som engagerar publiken, samt tid att reflektera över den egna yrkesbilden i större utsträckning.

Arbetsstipendiet för en yrkeskonstnär är avsett för en yrkesverksam konstnär bosatt i Esbo oavsett konstart och det beviljas en konstnär för ett år i taget. Ansökan om arbetsstipendium för yrkeskonstnärer för 2023 upphör 30.9.2022.