Spårjokern fick pris under de kommuntekniska dagarna

Publicerad: 14.6.2022 7.03

De årliga kommuntekniska dagarna ordnas i år i Björneborg. Under evenemangets första dag delade man ut traditionella priser och stipendier för prestationer inom kommuntekniken. Konceptet för Spårjokerns tillfälliga trafikarrangemang belönades med ett hedersomnämnande i kategorin för årets kommuntekniska prestation.

Spårjokern är en snabbspårväg som byggs mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Projektet inleddes 2019 och trafiken på linjen inleds i början av 2024. Projektet genomförs som en helhet genom en alliansmodell. Linjen är totalt 25 km lång och löper längs 42 olika gator. Den går över eller under alla utfartsvägar från Helsingfors, förutom Väster- och Österleden, samt Kust- och Stambanan.

Konceptet för de tillfälliga trafikarrangemangen var en viktig del av projektet, som gjorde det möjligt att garantera stadstrafikens smidighet under byggnadsarbetet. Det är fråga om en mångårig och omfattande byggarbetsplats, så smidiga trafikarrangemang har en nyckelroll i projektet. I konceptet för de tillfälliga trafikarrangemangen ingår som en väsentlig del säkerhet och tydlighet i anvisningarna och kommunikationen, smidig trafik, effektivt arbete samt kostnader för underhåll och genomförande. Hedersomnämnandet för konceptet som en prestation i byggprojekt är en betydande prestation och ett fint erkännande till de ansvariga för projektet för deras utmärkta arbete med Spårjokern!

AlbergaHagalund