Naturens hus Villa Elfvik – 30 år av miljöfostran och hållbar livsstil

3.6.2022 9.53

Naturens hus Villa Elfvik med omgivande naturskyddsområden är ett av Esbos populäraste naturobjekt. För sporadiska besökare är huset en vacker platsför fritidsvistelse, men det har också varit en plats för målmedveten miljöfostran i 30 år.

Stöd för fostran inom hållbar utveckling

Naturens hus Villa Elfvik öppnade den 5 juni 1992 och har under hela sin verksamma tid varit ett stöd för andra aktörer i Esbo i fråga om fostran inom hållbar utveckling. Genom de naturskoldagar som ordnas för skolklasser i Esbo stärks elevernas relation till naturen. Naturutflykter som är öppna för alla erbjuds för alla åldrar, från barn under skolåldern till vuxna. 

”Vi ordnar evenemang som stöder en hållbar livsstil i samarbete med andra aktörer. Alla som besöker naturens hus kan bekanta sig med dess hållbara vardag på stigen för en hållbar livsstil”, berättar naturhusets chef Riitta Pulkkinen. För skolklasser har man utarbetat det berättelsebaserade och interaktiva läromedlet Gåtan med vägen till en hållbar livsstil.

Genom fortbildningskurser i miljöfostran får lärare och andra fostrare tips om hur man kan undervisa i naturen och fostra till en hållbar livsstil. Naturens hus Villa Elfvik är certifierat som LYKE-utvecklingscenter av Finlands natur- och miljöskolförbund.(extern länk)

Naturutflykter under jubileumsveckan 5–12.6.2022

I början av juni är naturen som vackrast, och de 30 åren av verksamhet i naturens hus uppmärksammas med olika naturutflykter. Som nya utflykten erbjuds en växtutflykt för barn den 7 juni kl. 18 och en aktivitetsbaserad familjeutflykt på temat flygekorren den 11 juni kl. 12. Under växtutflykten kan skolbarn och deras föräldrar utöka det digitala herbariet, och under flygekorreutflykten bekantar man sig med en ny naturstig.

Under jubileumsveckan börjar också de familjeutflykter som traditionellt ordnas på sommarsöndagar: Den 5 juni Villa Elfviks älvskola och den 12 juni småkrypsutflykt. Den 8 juni ordnar Villa Elfviks vänner rf Försommarens fågelnatt, som är veckans enda avgiftsbelagda evenemang. Före det avgiftsbelagda programmet ordnas en avgiftsfri naturutflykt för barn, som är öppen för alla, kl. 17.30.

Den som vill göra en naturutflykt på egen hand kan ta hjälp av Elfviks nya närnaturspel, som man kan spela med den kostnadsfria appen Actionbound på sin egen mobiltelefon. I spelet går man på en naturstig och utför uppgifter.

Både naturutflykterna och närnaturspelet är på finska.

Utställningen som berättar om Esbos mångsidiga natur har förnyats

Man kan också bekanta sig med Esbos mångsidiga natur genom naturhusets basutställning Leve Esbo. Utställningen har nyligen förnyats och gjorts mer interaktiv, och ger nu också möjlighet att reflektera över hur de egna valen påverkar naturen. Som tillfällig utställning på naturens hus visas för närvarande Underbara spindlar – foton av Sami Karjalainen.

Naturens hus Villa Elfvik har öppet mån–fre kl. 9–16 och lör–sön kl. 10–16. Café Elfvik betjänar på veckosluten under husets öppettider. Inträdet till naturens hus och dess evenemang är fritt.

Riitta Pulkkinen

Chef för Naturens hus 043 826 5217Naturens hus Villa Elfvik
  • Natur
  • Hållbar utveckling
Hagalund