Eurocities konferens inledde en era av nya begynnelser

Publicerad: 17.6.2022 5.02Uppdaterad: 20.6.2022 13.55
Europeiska kommissionens vice ordförande Timmermans talade i årliga Eurocities-konferensen.
Bild: Olli Urpela

Eurocities konferens och årstämma den 8–10 juni 2022 i Esbo visade att städer kan fungera som levande laboratorier för övergången till hållbarhet, unga människor vill bli hörda och europeiska städer stödjer Ukraina.

Tre dagar, över 400 besökare från 28 länder och 100 städer. Eurocities-nätverket(extern länk) för stora och mellanstora europeiska städer ordnade sin årskonferens som samlade europeiska stadspåverkare, EU-beslutsfattare och tjänstemän i stora skaror till Otnäs och andra ställen i Esbo.

”Under de kommande dagarna kommer vi att betona städernas roll som ledare för övergången till ren energi, nya digitala lösningar, klimatneutrala samhällen och hållbar ekonomisk tillväxt,” sade Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä när han officiellt öppnade den årliga Eurocities-konferensen.

En tid av nystarter – vi kan kombinera drömmar och gärningar

Rubriken för årskongressen i Esbo var ”An Era of New Beginnings, Dream–Act–Lead–Together”. För många var sammankomsten i Esbo en efterlängtad chans att samlas igen och samarbeta om att omvandla städernas framtid. Klimatutmaningen kräver att vi slår oss samman och leder tillsammans för att uppnå bättre, snabbare och effektivare lösningar. Världen har förändrats dramatiskt, även på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har tvingat nya utmaningar på städer, men under konferensen visade deltagarna sitt stöd för Ukraina.

För Esbo var årskonferensen en möjlighet att lyfta fram Finland och kunskapen i Esbo.

”Under konferensen berättade vi för gästerna om vår kunskap och sättet i Esbo att främja frågor i nätverk. Utan partner(extern länk) och bra samarbete hade konferensen inte varit möjlig. Över etthundra personer från Esbo stad deltog i arrangemangen, så även de ska ha ett stort tack för ett lyckat evenemang”, säger Milla Ovaska, chef för internationella ärenden.

Future Mentors-programmet visade att unga vill delta och bli hörda

Vi hade äran att välkomna unga Future Mentors (unga mentorer) från 22 olika städer som deltog i konferensen. Under våren hade de varit mentor för deras lokala stadsledare om en hållbar framtid för deras städer. Under konferensen lärde vi oss om och diskuterade de hopp och drömmar som de hade fört på tal under mentorskapet. Framtidens mentorer gav sex rekommendationer för engagemang av ungdomen på lokal nivå:

  • Obligatoriskt, icke-symboliskt engagemang av ungdomar i beslut som påverkar dem och deras framtid
  • Skapa en ungdomsavdelning inom Eurocities; unga människor bör alltid vara en del av Eurocities nätverk
  • Pågående kommunikationskanaler mellan stadsledare och ungdomsrepresentanter. Detta ska ske regelbundet, åtminstone två gånger om året.
  • Allt engagemang med unga människor måste vara tillgängligt och inkluderande. Vi bör lägga extra omsorg på att involvera människor från mindre gynnade förhållanden
  • Tillräckligt med resurser – pengar och personal – för att stödja ungdomscentrerade organisationer
  • Efter allt engagemang bör respons samlas in: ständig utvärdering av processer för ungdomsdeltagande.

Esbo stad vill fortsätta samarbetet för att utveckla ett hållbart Europa. Målet är att de ungas medverkan och en dialog mellan de unga och beslutsfattarna blir en kontinuerlig verksamhetsmodell i städerna, mellan städerna och på europeisk nivå. Rekommendationerna ovan måste granskas på olika beslutsnivåer.

I år gick Eurocities priser till Spanien, Tyskland och Frankrike

Under konferensen ordnades en traditionell prisgala. Eurocities pris erkänner framstående prestationer av medlemmar som tillhandahåller lokala aktiviteter eller förfaranden som förbättrar livskvaliteten hos invånarna.

Årets pris valdes ut i tre kategorier.

  • Dröm tillsammans – Framtida generationer omvandlar städerna: Donostia-San Sebastian vann kategorin med sin Innovationsutmaning som satt personliga färdigheter i centrum för ett roligt talangutvecklingsprogram för unga människor.
  • Agera tillsammans – Färdigheter och kompetens för framtiden: Vinnare i denna kategori var München, med sin skola för Beredskap och Digital Integration som öppnar upp stadens företagsnätverk och ger flyktingar, kvinnor och barn chansen att omvandla sina liv.
  • Led tillsammans – Skalbara lösningar för positiv klimatpåverkan: Grenoble Alpes Metropole vann kategorin med sin Batitec-secondhandbutik som strävar efter att föra in inslag av den cirkulära ekonomin i byggnadssektorn.

Återgå till stämningen under #Eurocities2022

Vi fick beröm av deltagarna om den varma stämningen under konferensen som du också kan återgå till:

Vi rekommenderar att du bekantar dig med tankarna av konferensens huvudtalare:

Du kanske också är intresserad av dessa artiklar:

I slutet av den årliga Eurocities-konferensen planterade Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas en tall framför Dipoli, hem till Eurocities 2022 årskonferens, tillsammans med Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä, Eurocities president, Borgmästare i Florens Dario Nardella, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen och Mirja Vehkaperä, ordförande för Uleåborgs stadsfullmäktige. Trädet är en symbol för en grönare framtid. Att upprätthålla och utveckla gröna stadsmiljöer är en investering i framtiden, för välfärd, jämlikhet och säkerhet.Bild: Olli Urpela