Esbos uddaste gatubyggarbetsplats blev klar på rekordtid

21.6.2022 11.23Uppdaterad: 22.6.2022 12.35
Det blev klart – på en vecka. I det 40 meter långa gatuavsnittet, som leder till Keran Hallit, är obehörig vistelse både tillåtet och rekommenderas.

Sedan juni har man vid Keran Hallit fått en försmak av framtidens gatumiljö i Esbo. På det 40 meter långa gatuavsnittet som leder upp till Keran Hallits ingång är obehörig vistelse, skateboardåkande och prat med främmande människor tillåtet.

I början av juni såg vi utanför Keran Hallit en särdeles udda gatuarbetsplats. Istället för en rörutgrävning, som stoppar upp trafiken, har det dykt upp gatumålningar, växtväggar av trästrukturer och med bänkar samt 3D-printade planteringslådor av betong.  

Utanför huvudingången till Keran Hallit byggdes det på en vecka upp ett 40 meter långt experimentellt gatuavsnitt, som demonstrerar hur Esbos gator kunde se ut under de kommande decennierna.  

Ingångsporten till gatan byggs för hand av återvunnet trä av två av gatans planerare, arkitekt Pekka Pakkanen och Kimmo Rönkä, som är expert på framtidsboende.  

– Under det senaste hundra åren har ingen riktigt tänkt på vad allt en gata kan vara, konstaterar Pekka Pakkanen. 

Kera, som tidigare var ett logistikområde, håller på att byggas upp till ett hållbart bostadsområde för framtiden, där man genomför olika experiment. Pakkanen, Rönkä och designer Päivi Raivio besökte Kera för att fundera över hur en framtidsgata skulle se ut, där människorna spelar huvudrollen.  

En modern gata föreställer man sig som en passage för människor och varor. Planerartrion påminner om att gator används av ett oerhört stort antal olika användargrupper. Gatorna utanför våra hem är den närmaste miljön där det även behövs utrymme för vistelse, spel och lek. Unga uppskattar gatufester, den äldre befolkningen skyddade sittplatser. Framtidens gaturum kan vara mer mänsklig och i mindre skala än vad det är idag. Vid behov kan gaturummet även förändras snabbt.  

– Vi skulle kunna förhålla oss till gatan som ett utrymme som används på olika sätt på olika tider under året och dygnet, funderar Pekka Pakkanen. 

Keras experimentella gata är också fylld med lätt gatuutrustning, som kan hämtas och lämnas vid behov.  

Hastighetsbegränsningen byttes ut mot en långsamhetsuppmuntran 

Byggarna sätter sig ned på en träbänk för att ha paus. Ryggstödet på bänken är ett kommande grönområde. Intill väntar två truckpallar grönväxter på att planteras i planteringslådorna vid sittgrupperna och gatumöblerna av betong, som 3D-printats. Gatan, som ännu är under uppbyggnad, bjuder verkligen in till vistelse.  

Siffrorna som målats på gatan är inte heller de hastighetsbegränsningar, utan ”långsamhetsuppmuntringar”, berättar planerarna.  

– 5 km/h är lekutrymme, 20 km/h är kvartersgatans hastighet, förtydligar Kimmo Rönkä.  

Planerarna vill inte fördriva bilar från gatorna.  

– Det är fråga om balans, förklarar Pekka Pakkanen.  

På gågator rör man sig på barnens villkor, på större gator delar cyklar och bilar på körbanorna.  

Framtidens gata är också grönare än vad den är idag. Detta är nödgat på grund av klimatförändringen.  

– Vi måste förvilda staden, funderar Rönka. 

I asfaltsöknen krävs grönska, då extrema väderfenomen blir allt vanligare. Växtlighet som planteras på gatorna bibehåller regnvattnet och kyler ned i värmen. 

I framtidens gatuplanering tar man hänsyn till såväl barn under en meter som äldre personer, förutspår Pekka Pakkanen och Kimmo Rönkä.Bild: Petja Partanen

Skydd från vädret på mjölkbryggan 

Ljudet från skruvdragare tystnar för en stund, då byggarbetarna tillsammans funderar över strukturen på sittbänkarna, som är belägna under taket i ingångspaviljongen med glasväggar.  

Gatans ingångspaviljong är sådant som inte direkt finns i staden som den ser ut idag: en plats skyddad från vädret som inte har någon särskild funktion.  

– En sådan här modern mjölkbrygga saknas i städerna.  I vårt klimat är det väsentligt att kunna skydda sig från vädret, säger Pakkanen.  

– Människor är trängselorienterade, till skillnad från bilar. De går dit andra går, fortsätter Rönkä.  

Kimmo Rönkä påminner om att Keras framtidsgata är ett experiment, med vilket man provocerar och söker nya idéer från besökarna i Keran Hallit. Esbo stad utvecklar Keras område som ett internationellt objekt för cirkulär ekonomi, där invånarna i framtiden skulle ha möjlighet att göra hållbara val i vardagen. 

– Av Kera vill vi skapa en plats där olika aktörer kan prova och utveckla hållbara lösningar på de globala utmaningarna som städer möter. Den experimentella gatan är ett bra exempel på hur staden kan fungera som en plattform för experimentering av nya lösningar, berättar utvecklingschef Emmi Kauhanen vid Esbo stad.  

Keras minigata är även ett skyltfönster för olika hållbara stadslösningar för utvecklande företag.  

– I Kera kan företag utveckla framtidens stadslösningar, som i fortsättningen förhoppningsvis kommer att ses även i andra delar av Esbo – och i världen. Genom aktivt utvecklingsarbete har vi även möjlighet att öka Esbos fingeravtryck, det vill säga positiva klimatinverkan, konstaterar Kauhanen. 

Keras nya gata  

Keran Hallit, Karamalmsvägen 2, 02630 Esbo (belägen på hallarna innergård, i anslutning till ingången)   

TEXT OCH BILDER: Petja Partanen 

Rent och smart - samarbetes Kera samordnas av Esbo stad. Målet är en ny stadsdel som bygger på klimatneutral, cirkulär ekonomi. Dit når vi med nya partner, samarbetsformer, verksamhetssätt och lösningar. Keras nya gata genomförs med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som beviljas av Nylands förbund.
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga