Esbo 50 år som stad: Guldbröllop

Publicerad: 6.6.2022 12.12

Seija och Pentti Mäkinen firar i år 50-årsjubileum, precis som Esbo stad. De gifte sig nämligen samma år som Esbo köping blev Esbo stad. Paret Mäkinen, som firar guldbröllop, har varit tillsammans sedan 1967. 

Båda är ursprungligen hemma från Riihimäki, men de har bott i Esbo största delen av sitt vuxenliv. ”På 70-talet bodde vi i Gäddvik, sedan flyttade vi till annat håll. År -90 hittade vi Kurkijärvi i Norra Esbo och flyttade tillbaka till Esbo”, berättar Seija.

I Kurkijärvi fascinerades paret Mäkinen av naturen, som finns precis utanför hemdörren. Gården brukar få besök av djur som det är roligt att följa. Det finns hjortar, rävar, harar, grävlingar och till och med en lo har rört sig i trakten kring Serena. På vintern finns det utmärkta möjligheter att skida och mitt i byn finns en liten konstgjord damm, som plogas av folk från byn.

”I Esbo är det viktigaste för oss naturen och människorna. Hela vår familj, tre vuxna barn och fem barnbarn, bor också inom en bilresa på 15 minuter. Barnen hjälper ibland till med trädgårdsarbete och annat”, berättar Pentti.

Seija och Pentti tycker att den aktiva bygemenskapen i området är underbar och har en stark sammanhållning. Alla hälsar på varandra – också barnen ser i ögonen och är artiga. Familjen Mäkinen tycker att det säger mycket om de andra familjerna i området. Människorna känner varandra och grannarna tar hand om varandra. Detta blev synligt till exempel våren 2020, när coronapandemin började i Finland. Då hade någon delat ut lappar i alla postlådor. På lapparna fanns en lista med kontaktuppgifter till de bybor som var villiga att sköta butiksuppköp för att hjälpa de lokala seniorerna. Bygemenskapen har också tillsammans byggt en badbrygga. Varje år ordnas en sommarfest.

Förutom Kurkijärvi finns också andra områden som är viktiga för paret Mäkinen, såsom Luuks friluftsområde, Finno båthamn och skärgården. ”Vi är båtentusiaster och det finns också en hel del att göra med en gammal motorbåt”, berättar Pentti. 

Egentligen fyller Esbo alla önskemål paret Mäkinen har, men de kommer på en sak som kunde vara bättre: bussarna kunde gå oftare i Kurkijärvi, för i dagsläget är det inte möjligt att klara sig utan bil. När paret Mäkinen får frågan hur de tror att Esbo kommer att utvecklas under de kommande 50 åren, tror de att Esboborna sannolikt kommer att bli fler. De tycker att det finns plats för tillväxt i Norra Esbo, trots att tillväxten just nu är koncentrerad till området längs med metron. ”På byfesten var det tal om att Ringbanan borde få en hållplats vid Kurkijärvi”, säger Pentti.

Som mor- och farföräldrar till barn som håller på med bollspel anser Seija och Pentti Mäkinen att barn i en växande stad måste ha goda hobbymöjligheter. ”Vårt äldsta barnbarn dansade nyligen gamlas dans i gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio. Det var underbart att vi fick komma och se på”, säger de nöjt.

Hur och när träffade ni varandra? Vi var på samma klass i handelsläroanstalten. Seija satt framför, Pentti bakom. Vi hjälpte varandra, eftersom Seija var bra på språk och Pentti på matematik. 

Hur firade ni er 50-årsbröllopsdag? Vi firade vårt guldbröllop tillsammans med våra barn och barnbarn. Alla var på plats tillsammans med sina partner. 

Vad innebär det för er att vara Esbobo? Jag är en stolt Esbobo, säger Pentti, och fortsätter med att konstatera att Esbo är Finlands smartaste stad. Seija berättar att det bästa i Esbo är naturen som bjuder på sitt bästa året om. Från den egna hemdörren kommer man direkt ut och plocka bär och svamp eller åka skidor. Pentti berömmer staden för att skidspåren sköts väl. För oss personligen är det fint att Esbo är en havsnära stad, eftersom vi åker båt. Vi har en båtplats i Finno och skärgården är viktig för oss. 

Hurdana hälsningar vill ni skicka till Esbo som firar sina 50 år som stad?

”Esbo är den finaste staden i Finland. Vi är stolta när vi berättar att vi kommer från Esbo. Nu borde vi se till att Esbo förblir en livlig och internationell plats, så går allt bra”, säger paret Mäkinen.

 

 

 

Seija och Pentti överraskades med t-skjortor med jubileumstemat #72Espoo22, som de tänker klä sig i när de åker båt på sommaren.Bild: Terhi Mäkinen
Hela Esbo