Rådgivning och ekonomiskt stöd för rekrytering inom EU och EES.

3.5.2022 9.55Uppdaterad: 10.5.2022 7.08

Matchningsproblemet på arbetsmarknaden är anledningen till varför det är svårt att hitta arbetstagare inom många branscher. Den internationella arbetsmarknaden kan vara en lösning på problemet. Många företagare i Esbo vet kanske inte vilken rådgivning och vilket ekonomiskt stöd de kan få.

Du kan få hjälp från det europeiska arbetsförmedlingsnätverket (EURES), vars syfte är att stödja rörlighet.

 • EURES ger råd och hjälper med planering, genomförande och val av rekryteringsland och inleder rekryteringen tillsammans med arbetsgivaren, eventuella intressegrupper och EURES-tjänsten i rekryteringslandet.
 • Förutom rådgivningen kan arbetsgivaren och också arbetstagaren få ekonomiskt stöd. I bästa fall kan både arbetsgivaren och arbetssökanden dra nytta av stödet i en rekrytering.

Hur ansöker jag om stöd?

Det ekonomiska stödet beviljas genom Targeted Mobility Scheme (TMS), som samordnas av Sveriges sysselsättningstjänster.

Stödet beviljas små och medelstora företag genom TMS rörlighetsprojekt.

Om du är arbetsgivare, gör så här:

 • Kontakta en EURES-expert för att öppna en platsannons i det valda rekryteringslandet.
 • Precis som vid normal rekrytering går företaget igenom ansökningar, intervjuar de sökande och väljer den person som ska anställas.
 • Senast en dag innan anställningen inleds ska företaget genom en ansökningsblankett ansöka om TMS-stöd för introduktion och bosättning av medarbetaren.
 • Dessutom ska arbetsgivaren också fylla i en introduktionsplan för den nya medarbetaren.
 • Stödbeloppet per rekrytering är 1 390‑1 750 euro.

Om du är arbetssökande:

 • EURES-experten hjälper också dig.
 • Du kan få ett personligt stöd på 1 200 euro för bosättning i Finland.
 • Dessutom kan du få stöd för en resa till en anställningsintervju, språkutbildning eller erkännande av din examen.

Kontakta EURES-experten för mer information: eures.uusimaa@te-toimisto.fi

Nätverket Business Espoo betjänar företagare i Esbo och dem som vill bli företagare i alla frågor som rör företagande. Business Espoos medlemmar Esbo stad, Enter Espoo, Företagarna i Esbo, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo betjänar dig med principen tjänster vid en lucka.

Kontakta nätverket Business Espoo:

Per telefon: 050 513 0321
Per e-post: info@businessespoo.fi 
Adress: Otsvängen 5 A, 02150 Esbo

Blev du intresserad? Se BE-studio för mer information(extern länk)

 • Företagande
 • Sysselsättning