Påverka Esbo stadsbiblioteks framtid!

Publicerad: 10.5.2022 7.03Uppdaterad: 12.5.2022 11.29
Asiakas kirjahyllyn edessä Entressen kirjastossa

Hurdan är framtidens bibliotek i Esbo när man måste spara i stadens utgifter?

Svara på enkäten och berätta hurdant biblioteksnät du tycker att skulle betjäna esbobor bäst!

Esbo stadsbibliotek vill utveckla sina bibliotekstjänster enligt stadsbornas behov. Det av stadsfullmäktigen godkända programmet En ekonomiskt hållbar Esbo förutsätter dock besparingar i alla stadens funktioner, alltså även i stadsbiblioteket. I den här enkäten så utreder vi esbobornas synsätt på hur framtidens bibliotekstjänster borde ordnas i framtiden när det finns färre resurser och man måste avstå från någonting.

Alla esbobor kan svara på enkäten, alltså även de som just nu inte använder bibliotekets tjänster. Man kan svara på enkäten tillsammans med ett barn eller i första hand som barnets vårdnadshavare.

Du kan svara på enkäten härifrån

Berätta din åsikt genom att svara på enkäten senast den 22.5.2022 klockan 21.00. Den uppskattade svarstiden är ungefär 10 minuter.

Enkäten är tillgänglig på finska, svenska och engelska samt på arabiska, på somaliska och på ryska.

Hela Esbo