Budgeten

Budgeten och ekonomiplanen innehåller förslag till hur stadens funktioner bör utvecklas. Där utreds också hur funktionerna ska finansieras. Ekonomiplanen utgör grund för följande års budget. Fullmäktige godkänner budgeten årligen före årets slut. Esbos kommunala skattesats är 5,36 %. Fullmäktige godkände 19.10.2020 programmet En ekonomiskt hållbar Esbo, som balanserar stadens ekonomi 2021-2025.

Mer information

Finansieringsdirektör Ari Konttas p. +358 50 3389745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä p. +358 46 8773025, etunimi.sukunimi@espoo.fi