Internationell utveckling av ungdomsarbete som bäst: Erasmus+ Move Beyond-projektets Train the Trainee-utbildning pågår i Esbo

Publicerad: 9.5.2022 7.34
Deltagare i utbildningen

Esbo stads ungdomstjänster är aktivt engagerade i arbetet med och utvecklingen av det internationella ungdomsarbetet. Erasmus+ Move Beyond-projektet (2019–2022) är ett utmärkt exempel på internationellt ungdomsarbete och samarbete inom ungdomstjänster. Projektet genomförs i samarbete med sex europeiska aktörer. Bland aktörer är såväl kommunala aktörer, organisationer som företag. Förutom Esbo deltar städerna Wien (Österrike), Hertogenbosch (Nederländerna), Palmela (Portugal), Turin (Italien) och Lodz (Polen) i projektet. Den nederländska organisationen Weener XL är projektets huvudsakliga koordinator.

Projektet Move Beyond utvecklar nya sätt att nå ungdomar utanför arbete och utbildning med hjälp av konst och motion. Målet är att börja använda nya verktyg för att arbeta med ungdomar i svåra situationer.

Esbo ungdomstjänster koordinerar motionsdelen av projektet i samarbete med Esbo idrottstjänster. Samarbetet har hittills resulterat i en 40-sidig guide om att använda motionsmetoder i grupparbete med ungdomar. Utöver denna guide har projektet producerat en liknande guide om att använda konst i gruppaktiviteter. Det tredje skriftliga resultatet av projektet är en teoretisk ram som ligger till grund för all verksamhet som bedrivs inom projektet.

– Utbildningsdelen Train the Trainee (20–23 april 2022) i projektet Move Beyond pågår för närvarande i Mattby allaktivitetshus i Esbo. I utbildningen medverkar sammanlagt 16 personer från sju olika projektpartner. Projektpartnerna har utarbetat utbildningens innehåll i samarbete, och det material som producerats hittills kommer att användas i utbildningen, säger planeraren Ville Leino. – Den pågående utbildningen skulle ursprungligen ha genomförts för ett år sedan. Trots förseningarna till följd av coronaviruspandemin kan projektet slutföras i slutet av projektperioden i oktober. Erfarenheterna från denna utbildning kommer att pilottestas under maj och juni i gruppverksamhet i varje deltagande stad. Ungefär tio ungdomar per aktör deltar i pilotprojekten. Det uppsökande ungdomsarbetet ansvarar för pilotledningen inom Esbo stads ungdomstjänster. Den feedback som samlas in från pilotprojekten utnyttjas i projektets slutliga alster.

Efter utbildningen främjar projektgruppen projektet under två dagar. Pandemin har också påverkat projektets koordinering, som naturligtvis mestadels har genomförts på distans. Mötet denna vecka är först det tredje mötet ansikte mot ansikte. Hela projektgruppen är ivrig inför mötet. – Det är inte bara mer effektivt, utan också roligare att främja projektet i samma rum, säger Leino. I mötet planeras utöver de pilotprojekt som startar i slutet av våren även bland annat projektets kommunikation och finslipning av de material som producerades under projektet. – Stämningen i utbildningen är hög och det är tydligt att det har funnits ett stort behov av att träffas ansikte mot ansikte. Redan nu vågar jag lova att vårens pilotprojekt ska bli en fin upplevelse för ungdomarna. Projektets skörd kan säkert utnyttjas även i andra sammanhang i framtiden.

  • Fostran och lärande
  • Ungdomstjänster