Kansainvälistä nuorisotyön kehittämistä parhaimmillaan: Erasmus+ Move Beyond -projektin Train the Trainee -koulutus käynnissä Espoossa

Julkaistu: 22.4.2022 7.15
Ryhmäkuva 14 ihmisestä ulkona keväisessä säässä kallioisella kivellä meren rannassa, osa kyykyssä osa seisoo, katsovat kameraan.
Erasmus+ Move Beyond -projektin Train the Trainees -koulutuksen osallistujia

Espoon nuorisopalvelut on aktiivisesti mukana kansainvälisen nuorisotyön tekemisessä ja kehittämisessä. Erasmus+ Move Beyond -projekti (2019–2022) on erinomainen esimerkki nuorisopalveluiden kansainvälisestä nuorisotyöstä ja yhteistyöstä. Projekti toteutetaan yhteistyössä kuuden eurooppalaisen toimijan kanssa. Toimijoissa on mukana niin kunnallisia toimijoita, järjestöjä kuin yrityksiäkin. Kaupungeista Espoon lisäksi projektissa on mukana Wien (Itävalta), 's-Hertogenbosch (Alankomaat), Palmela (Portugali), Torino (Italia) ja Lodz (Puola). Projektin pääkoordinointi on alankomaalaisen Weener XL -järjestön vastuulla.

Move Beyond -projektissa kehitetään uusia tapoja tavoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria taiteen ja liikunnan keinoja hyödyntäen. Tavoitteena on saada käyttöön uusia työkaluja vaikeassa tilanteessa olevien nuorten parissa työskentelyyn.

Espoon nuorisopalvelut koordinoi projektin liikuntaa koskevaa osuutta yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Yhteistyön tuloksena on tähän mennessä syntynyt 40-sivuinen opas liikunnallisten menetelmien hyödyntämisestä ryhmämuotoisessa työssä nuorten kanssa. Tämän oppaan lisäksi projektissa on tuotettu samankaltainen opas taiteen hyödyntämisestä ryhmätoiminnassa. Kolmantena kirjallisena tuotoksena projektissa on tuotettu teoreettinen viitekehys, johon kaikki projektin alla toteutettava toiminta pohjaa.

”Move Beyond -projektin Train the Trainee -koulutusosuus (20.-23.4.2022) on parhaillaan käynnissä Matinkylän monitoimitalossa Espoossa. Koulutuksessa on mukana yhteensä 16 henkilöä seitsemästä eri projektitahosta. Projektikumppanit ovat yhteistyössä suunnitelleet koulutuksen sisällön ja koulutuksessa hyödynnetään projektissa tähän mennessä tuotettua materiaalia”, kertoo suunnittelija Ville Leino. ”Käynnissä oleva koulutus piti alun perin toteuttaa vuosi sitten. Koronapandemiasta johtuvista viivästyksistä huolimatta projekti päästään viemään loppuun hankekauden päättyessä lokakuussa. Nyt järjestettävästä koulutuksesta saatuja oppeja tullaan pilotoimaan touko-kesäkuun aikana ryhmätoiminnassa kussakin osallistujakaupungissa. Pilotteihin osallistuu noin kymmenen nuorta jokaista toimijaa kohden. Espoon nuorisopalveluissa pilotin vetämisestä vastaa etsivä nuorisotyö. Projektin lopullisissa tuotoksissa hyödynnetään piloteista kerättyä palautetta.”

Koulutuksen jälkeen hanketta edistetään vielä hanketyöryhmän kesken kahden päivän aikana. Pandemia on vaikuttanut myös hankkeen koordinoimiseen, joka on luonnollisesti toteutettu suurimmaksi osaksi etänä. Kuluvan viikon tapaaminen on vasta kolmas kasvotusten järjestettävä tapaaminen. Koko projektiryhmä on tapaamisesta innoissaan. ”Asioiden edistäminen samassa huoneessa istuen on paitsi tehokkaampaa, myös hauskempaa”, kertoo Leino. Kokouksessa suunnitellaan loppukeväästä alkavien pilottien lisäksi mm. hankkeen viestintää ja sen aikana tuotettujen materiaalien viimeistelyä. ”Koulutuksen tunnelma on korkealla ja osallistujista näkee selvästi sen, että tapaamiselle kasvotusten on ollut suuri tarve. Jo nyt uskallan luvata, että kevään pilotista tulee nuorille hieno kokemus. Hankkeen aikana syntyneitä hedelmiä voidaan varmasti hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa yhteyksissä.”

  • Kasvatus ja opetus
  • Nuorisopalvelut
  • Kansainvälisyys