Hemvårdare och sjukskötare får stöd för att ta körkort

19.5.2022 5.54

Esbo stads hemvård ger hemvårdspersonal, närvårdare och sjukskötare möjlighet att ansöka om körkortsstipendium på upp till 600 euro.

Ansökningstiden för körkortsstipendium har börjat 

Alla tillfälligt eller fast anställda närvårdare och sjukskötare hos Esbo hemvård kan ansöka om körkortsstipendium. Ansökningstiden för körkortsstipendiet började den 1 maj 2022 och är öppen till och med den 30 november 2022.

Körkortsstipendiet kan vara högst 600 euro. Stipendiet söks mot kvittot från bilskolan och stipendiet kan inte vara större än det belopp som den sökande har betalat. Chefen ska bifalla ansökan.

Stöd för att ta körkort även retroaktivt

De anställda som tagit körkort under 2021 och början av 2022 kan ansöka om stipendiet retroaktivt. För att få stödet retroaktivt ska den sökande ha varit anställd hos hemvården medan hon eller han tog körkortet.

Hemvårdspersonal som tar körkort 2022 kan ansöka om stipendiet under bilskolan efter att chefen har bifallit ansökan.

Din chef eller den rekryterande chefen ger närmare information om körkortsstipendiet.

 

  • Jobba för Esbo