Flyttningen av mödra- och barnrådgivningarna i Esbo centrums storområde till familjecentret har inletts

18.5.2022 8.17

Esbo centrums familjecenter är färdigt och mödra- och barnrådgivningarna håller på att flytta. Till familjecentret flyttar stegvis mödra- och barnrådgivningarna i Gillesberget, Södrik, och Esbo centrum. Till familjecentrets lokaler flyttar också de hälsovårdare som sköter mödra- och barnrådgivningens centraliserade tidsbokning och rådgivning.

Flyttningen medför inga ändringar av bokade tider. Telefontjänstens verksamhet ändras inte heller.

Meddelandena som påminner om besökstiderna styr automatiskt klienterna till familjecentret på Kamrersvägen 6 när ifrågavarande mödra- och barnrådgivning flyttar. Enligt planen flyttar mottagningen på mödra- och barnrådgivningarna så att den inleds på familjecentret enligt följande tidsplan:

  • Södrik 19.5
  • Gillesberget 27.5
  • Esbo centrum 2.6

Följ familjecentret

Välkommen!

  • Mödra- och barnrådgivning