Familjecenter

I familjecentret ges olika tjänster för barn, unga och familjer under samma tak.

Esbo centrums familjecenter

Till familjecentret flyttar tjänster för barn, unga och familjer inom Esbo centrums storområde. Dessutom erbjuder organisationer verksamhet för barnfamiljer i familjecentrets lokaler. Esbo centrums familjecenter  ligger i Kamrersvägen 6.

Öppen mötesplats

Mötesplatsen är ett öppet ställe med låg tröskel för alla slags familjer, barn och ungdomar. På mötesplatsen hittar du kamratstöd och prat- och leksällskap. Aktörerna på mötesplatsen är olika organisationer och församlingen samt stadens anställda.

Du kan titta in på mötesplatsen och dricka en kopp kaffe eller stanna längre och delta i den ledda verksamheten och bekanta dig med andra föräldrar i ditt närområde. Mötesplatsen bjuder på olika lekar och aktiviteter med växlande teman tillsammans med barn och andra familjer.

Uppsökande verksamhet

Handledning, rådgivning och stöd i olika livssituationer finns att tillgå på familjecentrets uppsökande verksamhet.  På till exempel platsen för första hjälpen vid skilsmässa och i mödrahemmet Baby Walk in i Esbo familjecenters lokaler kan du träffa de anställda varje vecka. Den uppsökande verksamheten är verksamhet som sker på familjecentret och i mottagningsrummet på första våningen.

Konst i familjecentret

För familjecentrets  lokaler har Esbo stad beställt en konsthelhet av EMMA – Esbo moderna museum. Målet är att med konstens medel skapa glädje för de människor som besöker och arbetar i lokalerna.