Esbo fortsätter att utveckla tjänster och verksamheter genom försök – Den digitala agendan 3.0 kör i gång  

23.5.2022 9.03Uppdaterad: 23.5.2022 11.09

Vårt försöksprogram på stadsnivå Den digitala agendan 3.0 fortsätter i samma stil som de tidigare programmen – genom att vara en föregångare och utföra smidigt utvecklingsarbete.  Vi verkställer programmet i samarbete med invånare, kunder, personal, företag, organisationer samt forsknings- och läroanstalter.  

Genom försöken inom den digitala agendan vill vi identifiera framtidens lösningar på marknaden, genom vilka vi kan svara på den växande stadens behov. Vi söker alternativa verksamhetsmodeller och lösningar som kan utnyttjas i flera olika tjänster och som lämpar sig för olika kund- och användargrupper. Under försöksprogrammet genomför vi utöver digitala försök också forskning, utredningar och lärdomsprov. 

Digitala försök är ett bra sätt att presentera nya digitala tjänster för kunder och personal. De är också ett sätt att förankra en försökskultur i Esbo. Vår personal har genom försök sett hur framtidens lösningar kan påverka deras arbetsuppgifter. Vi har också fått värdefull information om planeringen av upphandlingar. De digitala agendorna 1.0 och 2.0 har erbjudit goda erfarenheter och kunskap om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Samtidigt har de gett stöd åt företag av olika storlek, bland annat start up-företag, med produktutveckling och med att föra verksamheten ut till en internationell publik.  

Nätverksbaserat samarbete

Det krävs samarbete för att vi ska kunna svara på de utmaningar och behov som dagens stad står inför. Vi behöver olika aktörer för att hitta lämpliga lösningar för framtidens behov. I enlighet med modellen Staden som tjänst vill vi främja både nätverksbaserat samarbete och Esbos livskraft och välfärd, tillsammans med samhället i Esbo.  

Programmet erbjuder en möjlighet att utföra nya digitala försök som är funktionellt och datatekniskt krävande och som inbegriper utveckling av processer och praxis, utveckling av sakkunskap, utnyttjande av information, automatisering, robotisering och artificiell intelligens.  

”Vi uppmuntrar alla till samutveckling genom att pröva och tillsammans skapa Berättelsen om Esbo.” – Jukka Mäkelä, stadsdirektör 

För förverkligandet och koordineringen av programmet svarar koncernförvaltningens serviceutvecklingsenhet tillsammans med de övriga enheterna på Esbo stad. Ägare till Den digitala agendan är stadsdirektör Jukka Mäkelä. 

Välkommen till informationsmötet den 14 juni

Den digitala agendan förverkligar Berättelsen om Esbo och pågår under fullmäktigeperioden 2022–2025. 

”Genom experimentell utveckling och nätverksbaserat samarbete bygger vi en hållbarare framtid.” – Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör 

Ett informationsmöte om försöksprogrammet ordnas på Fullmäktigegården i Esbo, i fullmäktigesalen 14.6 kl. 11.30–14.00.  Se detaljerat program för evenemanget och anmäl dig senast den 6.6. Välkommen!

Läs mera: 

  • Frågor kan skickas till: digiagenda@espoo.fi  
  • serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi 
  • utvecklingschef Valia Wistuba, valia.wistuba@esbo.fi  
  • Innovationsarbete