En delegation från världshälsoorganisationen WHO bekantade sig med servicetorget

25.5.2022 11.16
Kommunikationsdirektör Kirsi Remes presenterade servicetorget i Iso Omena för WHO:s regiondirektör för Europa Hans Kluge och familje- och omsorgsminister Aki Lindén med följen.

Världshälsoorganisationen WHO:s regiondirektör för Europa Hans Kluge med följe besökte som social- och hälsovårdsministeriets och Esbo stads gäster servicetorget i Iso Omena. Där bekantade de sig med Esbo stads arbete för att främja välfärd och hälsa.

Besöket på servicetorget ingick i ett besök under vilket Hans Kluge och familje- och omsorgsminister Aki Lindén diskuterade hur kriget i Ukraina inverkar på hälsan och hälsosamarbetet i Europa samt beredskap inför, ingripande vid, återhämtning från och motstående mot hälsokriser. Man diskuterade också så kallad välfärdsekonomi samt digital hälsa och innovationer.

Staden berättade om det samarbete som bedrivs i Esbo för att främja välfärd och hälsa och som staden har starka strukturer och verksamhetsmodeller för. En aktuell fråga som togs upp var fokusområden i stadens välfärdsberättelse och välfärdsplan för 2022–2025 som stöder genomförandet av Berättelsen om Esbo.

På servicetorget finns ett brett urval av offentliga tjänster, från hälso- och sjukvård till sysselsättningstjänster

På servicetorget samarbetar flera olika offentliga tjänster och välfärd och hälsa främjas dagligen. På servicetorget verkar både Esbo stad, staten och sjukvårdsdistriktet. För invånarna är det lättare när det finns flera olika tjänster på samma plats. Kollektivtrafiken till servicetorget är god. Servicetorget ligger på en plats som många också annars besöker och tjänsterna har längre öppet än tidigare.

Esbo stad och dess partner har utvecklat servicetorget som en plats där kunden kan cirkulera från tjänst till tjänst. Samtidigt har man noggrant övervägt effektiviteten och produktiviteten. Genom att dela på utrustning, socialutrymmen, mötesrum och väntrum har man åstadkommit både välbefinnande och besparingar.

”På servicetorget kan man också bara hänga, man behöver inte ha något speciellt ärende. Vi vill förebygga utslagning och erbjuda ensamma människor platser där de kan  träffa andra, höra till gemenskapen”, berättar kundtjänstdirektör Kirsi Remes.

Rådgivningspunkten för invandrare stärker tjänsterna ytterligare

Det nyaste exemplet på den multiprofessionella och kundorienterade service som ges på servicetorget är rådgivningspunkten för invandrare, där Esbobor med ett främmande språk som modersmål kan be om hjälp i alla vardagliga frågor. Sådana frågor kan till exempel gälla småbarnspedagogik, studier, jobb samt social- och hälsovård. På rådgivningspunkten får man också hjälp med myndighetskontakter på flera språk.

”På servicetorget kan vi reagera på klientens behov på ett förutseende sätt, förebygga problem och minska behovet av kostsammare tjänster. Vårt mål är således inte bara att stöda invånarnas välmående utan också att spara skattepengar”, berättar omsorgsdirektör Sanna Svahn som höll ett öppningsanförande vid besöket.

”Detta människocentrerade och kundorienterade sätt att utveckla tjänsterna samt viljan att göra tjänsterna så lätta att nå som möjligt tilltalade besökarna”, sammanfattar Remes besöket.

-----

Servicetorget i Iso Omena öppnades i augusti 2016. Alltsedan öppningen har servicetorget varit mycket populärt, det har över 1,5 miljoner besökare årligen. Sedermera har också ett annat, mindre servicetorg öppnats i Esbo, i det lilla lokala centrumet Kalajärvi. Servicetorget vann Esbo stadsdirektörs innovationstävling 2017(extern länk). Servicetorgen enligt konceptet i Esbo har spritt sig i Finland, bland annat finns det ett servicetorg i Lahtis.

  • Servicetorgen
Mattby