Det första familjecentret i Esbo öppnar 19.5.2022

10.5.2022 12.29Uppdaterad: 10.5.2022 13.09

Det efterlängtade familjecentret i Esbo centrum öppnar 19.5.2022. Familjecentret samlar många olika tjänster för barnfamiljer under ett enda tak.

I Esbo centrums familjecenter finns Esbo centrums mödra- och barnrådgivning, habiliteringstjänster för barn, familjesocialarbete, familjerådgivning, familjerättsliga tjänster samt barnskyddets socialarbete. Lokalerna kan också användas av andra som arbetar med barnfamiljer, till exempel av olika organisationer.

”Det nya familjecentret sammanför tjänsterna så att barn och familjer får allt det stöd de behöver på en enda plats och i ett så tidigt skede som möjligt. Samtidigt förbättrar vi samarbetet mellan olika proffs”, säger Esbos direktör för familje- och socialtjänster Mari Ahlström. ”I närheten finns också andra tjänster som är viktiga för barnfamiljer, såsom bibliotek och hälsostation.”

Den gamla byggnaden fick ett nytt liv som familjecenter

Familjecentret ligger intill järnvägen på adressen Kamrersvägen 6. Byggnaden, som kom till på 1980-talet, har blivit grundligt ombyggd och alla ytor och husteknik har förnyats. Fastigheten ägs av Hemsö och Esbo hyr lokalerna. För entreprenaden ansvarade NCC. ”I ombyggnaden satsade vi i synnerhet på att lokalerna ska vara hälsosamma, fungerande och säkra”, säger byggnadsuppdragschef Kirsi Viheriäranta från Hemsö. ”Lokalplaneringen gjordes i aktivt samarbete med lokalernas användare och utgångspunkten för planeringen var att proffs ännu lättare än förr ska kunna utföra ett yrkesövergripande samarbete och konsultera varandra.”

För huvud- och projektplaneringen stod Fyra Oy. Människoorientering och att ge användarna möjlighet att delta låg i fokus för planeringen av det första familjecentret i Esbo ända från starten. Fastigheten, som tidigare fungerat som industri- och kontorsbyggnad, skulle nu bli hemtrevligt och lätt att närma sig, med hänsyn till den skala som barnen har, och helt utan kontorsaktig stämning. Fasadens färgtoner går igen inne i lokalerna och skapar en hemlik miljö.

”Det är fint att se huset stå klart. Jag är säker att den på ett utmärkt sätt kommer att betjäna barnfamiljerna i Esbo, säger hälsovårdschef Raija Vanhatalo, som verkat som chef för familjecentersprojektet i Esbo.

Familjecentret kommer att ha omkring 400 besök per dag och där jobbar omkring 230 proffs inom familje- och socialtjänster. I huset finns sammanlagt 58 rum för mottagningar och möten med klienter samt 25 mötes- och grupprum. På första våningen finns kunddatorer som kan användas till exempel för att fylla i blanketter för förhandsuppgifter eller FPA-ansökningar. För dem som besöker mödra- och barnrådgivningen finns också egenvårdspunkter. Entréhallen ska fungera som vardagsrum för invånarna. Där finns bland annat en scen och ett självbetjäningskafé.

Praktexempel på hur strategin genomförs

Fullmäktige i Esbo godkände i december 2010 en servicenätsplan, enligt vilken familje- och socialtjänsternas tjänster för barnfamiljer ska samlas till fyra familjecenter som ligger intill goda trafikförbindelser. Esbo centrums familjecenter är det första av dessa. Vid planeringen av familjecentret tog man hänsyn till invånarnas önskemål, så som Berättelsen om Esbo säger att staden ska göra. Det är lätt för Esboborna att komma till familjecentret och tjänsterna har planerats enligt familjernas önskemål.

Mer information:

Mari Ahlström, direktör för familje- och socialtjänster, mari.ahlstrom@esbo.fi, tfn 043 825 6658

Raija Vanhatalo, hälsovårdschef, chef för familjecentersprojektet, raija.vanhatalo@esbo.fi, tfn 046 877 2774

Kirsi Viheriäranta, byggnadsuppdragschef , Hemsö Suomi Oy, tfn 0400 212 590, kirsi.viheriaranta@hemso.se

Simo Karjalainen, projektutvecklingschef, Hemsö Suomi Oy, tfn 0400 766 664, simo.karjalainen@hemso.se

Vad är familjecentret?

Familjecentret samlar många olika tjänster för barnfamiljer under ett enda tak. I familjecentret finns Esbo centrums mödra- och barnrådgivning, habiliteringstjänster för barn, familjesocialarbetet, familjerättsliga tjänster, familjerådgivningen, barnskyddets socialarbete och tjänster som produceras av olika organisationer.

Var? I Esbo centrum, på adressen Kamrersvägen 6.

Öppet: mån–tors kl. 8–18, fre kl. 8–16

För vem? Barnfamiljer i Esbo

Läs mer om familjecentret.

Esbo centrum