Den årliga Eurocities-konferensen samlar europeiska influerare till Esbo i juni

9.5.2022 7.00Uppdaterad: 9.5.2022 11.53
EU flaggan och Eurocities 2022 Esbo 8-10 june

Esbo har utsetts till arrangör av det europeiska stadsnätverket Eurocities årliga konferens. Den 8–10 juni 2022 kommer hundratals europeiska stadsledare och ett betydande antal beslutsfattare och tjänstemän från EU till Esbo.

De viktigaste temana för den framåtblickande konferensen i Esbo är ungas delaktighet, samutveckling och städernas ledarskap i kampen mot klimatförändringen. Konferensen heter “An Era of New Beginnings, Dream–Act–Lead–Together”.

– Det är viktigt att vi följer och deltar i den europeiska debatten om städernas framtid, delar med oss av vår kunnande och lär oss av andra, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Vårt viktigaste europeiska stadsnätverk Eurocities bedriver intressebevakning i EU, producerar information om ansökningar av EU-finansiering och EU:s lagstiftning samt fungerar som en plattform för kollegialt lärande i medlemsstäderna.

– Anordnandet av den årliga Eurocities-konferensen i Esbo är ett utmärkt tillfälle att synliggöra Esbos kunnande och att träda fram som en intressant partner för europeiska städer. Under jubileumsåret Esbo 50 år som stad visar vi våra gäster det bästa av Esbo i samarbete med stadens centrala partner. Anordnandet av årsmötet är också en stimulans för näringslivet i Esbo, säger Milla Ovaska, chef för internationella ärenden.

Programmet Future Mentors gör de ungas röster hörda

Som en del av Eurocities årliga konferens ordnar Esbo programmet Future Mentors där ungdomar från europeiska städer får samtala med beslutsfattare från sina hemstäder. I juni reser en ung mentor från varje stad till Esbo.

Det handlar om ett slags omvänt mentorskap: en grupp ungdomar från varje stad berättar för beslutsfattarna om sina egna och sin generations önskemål, drömmar och rädslor kring sin hemstads framtid.

År 2022 är det officiella Europaåret för unga(extern länk). Beslutsfattandet i städerna berör ungdomar och deras framtid på kort och långt sikt. Städerna vill att ungdomarna ska uppleva att de är en del av framtidens stad. Dialogen kan öppna nya perspektiv hos alla parter.

Städernas klimatledarskap är ett av de centrala temana för årets konferens

Städernas klimatledarskap är ett av huvudtemana vid Eurocities-nätverkets möte i juni. I Esbo har man redan länge arbetat för hållbar utveckling.

I slutet av april utsåg Europeiska kommissionen Esbo till att genomföra EU:s mission om klimatneutrala och smarta städer tillsammans med andra föregångare. De utvalda städerna fungerar som pilot- och innovationscentrum för lösningar som gör det möjligt för alla europeiska städer att uppnå samma mål senast 2050.

Frans Timmermans, vice ordförande för Europeiska kommissionen, är en av beslutsfattarna som kommer till Esbo och en av huvudtalarna vid konferensen. Timmermans ansvarar för kommissionens klimatfrågor och för den europeiska gröna given (European Green Deal). Städerna har en avgörande roll i uppnåendet av målen för EU:s gröna given, vilket kräver en stark dialog mellan kommissionen och städerna. Under mötet i februari diskuterade stadsdirektör Jukka Mäkelä Esbos arbetssätt som utvecklare av rena och smarta stadslösningar med Timmermans.

"Esbo har som mål att stadsgemenskapens koldioxidhandavtryck ska växa, med andra ord att de nya innovationer som utvecklats i Esbo ska bidra till att minska utsläppen globalt. Företag i Esbo utvecklar och testar nya lösningar först lokalt och exporterar sedan de bästa lösningarna internationellt. På så sätt kan Esbo bli en större aktör än vad den är som stad", säger strategidirektör Pasi Laitala.

Mer information

Milla Ovaska, chef för internationella ärenden, Esbo stad, tfn +358 43 824 4911, milla.ovaska@espoo.fi