Eurocities-vuosikonferenssi tuo kesäkuussa eurooppalaisia vaikuttajia Espooseen

Julkaistu: 9.5.2022 7.00Päivitetty: 9.5.2022 11.53
EU lippu ja Eurocities Espoo 8.-10.6.2022.

Espoo on valittu eurooppalaisen Eurocities-kaupunkiverkoston vuosikonferenssin järjestäjäksi. 8.–10.6.2022 Espooseen saapuu satoja eurooppalaisia kaupunkivaikuttajia sekä merkittävä määrä EU-päättäjiä ja virkamiehiä.

Tulevaisuuteen katsovan Espoon vuosikonferenssin tärkeitä teemoja ovat nuorten osallisuus, yhteiskehittäminen ja kaupunkien johtajuus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Konferenssin otsikko on “An Era of New Beginnings, Dream–Act–Lead–Together”.

"On tärkeää, että seuraamme ja otamme osaa eurooppalaiseen keskusteluun kaupunkien tulevaisuudesta, jaamme osaamistamme ja opimme muilta", kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Tärkein eurooppalainen kaupunkiverkostomme Eurocities tekee EU-edunvalvontaa, tuottaa tietoa EU:n rahoitushauista ja lainsäädännöstä sekä toimii jäsenkaupunkiensa vertaisoppimisen alustana.

"Eurocities-vuosikonferenssin järjestäminen Espoossa on erinomainen mahdollisuus nostaa Espoon ja espoolaisen osaamisen profiilia ja näyttäytyä kiinnostavana kumppanina eurooppalaisille kaupungeille. Espoon 50-vuotisjuhlavuonna näytämme vieraillemme parasta Espoota yhteistyössä kaupungin keskeisten kumppaneiden kanssa. Vuosikokouksen järjestäminen on myös piristysruiske espoolaiselle elinkeinoelämälle", kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska.

Future Mentors -ohjelma nostaa nuorten äänen kuuluviin

Osana Eurocities-vuosikonferenssia Espoo järjestää Future Mentors -ohjelman, jossa eurooppalaisten kaupunkien nuoret pääsevät käymään dialogia kaupunkiensa päättäjien kanssa. Kesäkuussa yksi nuori mentori jokaisesta kaupungista matkustaa Espooseen.

Kyse on ikään kuin käänteisestä mentoroinnista: ryhmä nuoria kustakin kaupungista kertoo päättäjille omista ja sukupolvensa toiveista, unelmista ja peloista kaupunkinsa tulevaisuuteen liittyen.

Vuosi 2022 on virallinen Euroopan nuorten vuosi. Kaupunkien päätöksenteko koskettaa nuoria ja heidän tulevaisuuttaan nyt ja jatkossa. Kaupungit haluavat, että nuoret kokevat olevansa osa tulevaisuuden kaupunkia. Dialogi voi avata uusia näkökulmia kaikille osapuolille.

Kaupunkien ilmastojohtajuus yksi keskeisiä teemoja vuosikonferenssissa

Kaupunkien ilmastojohtajuus on yksi kantavista teemoista kesäkuun Eurocities-verkoston tapaamisessa. Espoossa on jo pitkään edistetty kestävää kehitystä.

Euroopan komissio valitsi huhtikuun lopussa Espoon toteuttamaan EU-missiota ilmastoneutraaleista ja älykkäistä kaupungeista yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa. Mukaan valitut kaupungit toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans on yksi Espooseen saapuvista päättäjistä ja konferenssin pääpuhujista. Timmermans vastaa komission ilmastoasioista sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (European Green Deal). Kaupunkien rooli EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on ratkaiseva ja edellyttää vahvaa dialogia komission ja kaupunkien välillä. Helmikuisessa tapaamisessa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä keskusteli Timmermansin kanssa espoolaisesta tavasta toimia puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittäjänä.

Espoon tavoitteena on, että kaupunkiyhteisön hiilikädenjälki kasvaa, eli Espoossa kehitetyt uudet innovaatiot auttavat vähentämään päästöjä globaalisti. Espoolaiset yritykset kehittävät ja kokeilevat uusia ratkaisuja ensin paikallisesti ja vievät parhaat ratkaisut sen jälkeen maailmalle. Näin Espoo voi olla kokoaan merkittävämpi toimija", strategiajohtaja Pasi Laitala kertoo.

Lisätiedot

Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö, Espoon kaupunki, p. +358 43 824 4911, milla.ovaska@espoo.fi